En rättsstat värdig namnet har opolitiska oberoende domstolar och författningsdomstol

30 mars 2019 I en rättsstat är domstolarna oberoende. För att säkerställa demokratins fortbestånd tillämpas i solida rättsstater maktdelning. Det innebär att den lagstiftande makten kontrolleras av en författningsdomstol som har makt att stoppa lagar som strider mot andra lagar. I Sverige finns ingen maktdelning och inga opolitiska fristående domstolar. I stället har vi politiska […]

Continue Reading

Migrationen löser inte problemet med åldrande befolkning

Att vi svenskar blir allt äldre och att det ur ett demografiskt perspektiv är ett problem framhålls ofta. Det är dock förvånande att politiker föreslår att lösa problemet genom stor invandring. I mitten av mars kom arbetsförmedlingen med en rapport där Mikael Sjöberg och Torbjörn Israelsson argumenterade för en kraftig ökning av invandringen. Forskare inom […]

Continue Reading

Sonesson: Vi kommer inte att försörja IS-terroristerna

– När människor stampar ihjäl barn och bränner människor till döds så ska de inte kunna komma tillbaka och åtnjuta våra välfärdssystem, säger Sonesson. Jag vet att era frågor är uppriktiga och borde besvaras utifrån ett juridiskt synsätt. Men ibland är vi bara människor. Jag har fått likartade frågor under det senaste dygnet från svenska […]

Continue Reading

Sonesson står på offrens sida

Terrorism är ett brott mot mänskligheten och ett av vår tids största problem, skriver Christian Sonesson, Kommunstyrelsens ordförande Staffanstorp skriver idag på sin Facebooksida. Så som kommunstyrelseordförande för Staffanstorps kommun lägger jag nu fram förslag till beslut, att vi som första kommun i Sverige, tydligt ställer oss på offrens sida. Förslaget innebär hur kommunen ska […]

Continue Reading

Global Compact – vad innebär det för länderna som skriver på?

Avtalstexten i Global Compact väcker många frågor. Till att börja med vill jag uppmärksamma er på att avtalet enligt Carl Bildt inte juridiskt bindande, men politiskt bindande. Ha detta i åtanke när du läser texten. Nu tittar jag närmare på Objektive 15. Hur ska det här gå att ordna i ett välfärdsland som Sverige, med […]

Continue Reading

Benjamin Dousa kräver Christian Sonessons avgång

Idag gjorde Moderaternas ungdomsförbunds ordförande ett utomordentligt ogenomtänkt inlägg. Är det någon moderat som ansvarar för samhällskontraktet och kärnuppdraget så är det ju Christian Sonesson. Kommentar 19-03-12 på Facebook från Christian Sonesson, Kommunstyrelsens ordförande (M) Staffanstorps kommun : Moderata Ungdomsförbundets ordförande, Benjamin Dousa, tycker att jag ska avgå. Egentligen är det inte så konstigt. Dousa […]

Continue Reading

Bistånd med motkrav och fattigdomsbekämpning genom barnbegränsning

Ökar verkligen demokratin och de mänskliga rättigheterna i de länder dit Sverige sedan årtionden betalat bistånd? Många röster börjar nu höras som anser att Sverige endast ska betala katastrofbistånd och i övrigt lägga pengarna på att aktivt minska befolkningen i fattiga länder istället. Ett alternativ är att driva en två-barn-politik och sedan spiral eller p-spruta […]

Continue Reading

Global Compact for migration översätts inte trots att det är ett långtgående avtal.

FN:s migrationsavtal har inte översatts till svenska trots att många hört av sig till regeringskansliet och efterfrågat en officiell svensk version. Efter lite efterforskningar har jag hittat en privat översättning som jag läser parallellt med den engelska officiella. Jag läser FNs migrationsavtal ord för ord. Det är den 28 november 2018. Jag har den engelska […]

Continue Reading

Viktiga vägledande domar i Högsta domstolen om utvisningar

När en utlänning ska dömas till utvisning är det viktigt att fastställa i vilka fall domstolarna ska väga in om det kommer att gå att utvisa utlänningen eller inte. Om det inte går att utvisa utlänningen kallas det för verkställighetshinder. Här beskrivs olika fall som Högsta Domstolen har tagit upp till prövning för att lägre […]

Continue Reading