Mats Åberg: Att spekulera i flockimmunitet innan vi har klarhet i denna fråga är oetiskt, omoraliskt, livsfarligt, förkastligt och oerhört dumdristigt.

Samhälle

Mats Åberg: Flockimmuniteten och Sveriges outtalade strategi

Flockimmuniteten, är den Sveriges lovvärda och progressiva strategi i kontrast emot andra länder, eller är den en väg mot fullständig katastrof och ett framtida helvete?

Jag har nedan översatt en artikel från ”South China Morning Post” gällande en undersökning om utvecklandet av antikroppar mot COVID-19. Länken till originalartikeln finner du längst ner.

°°°

”Låga nivåer av antikroppar skapar flera frågor om återinfektionsrisken. Forskare i Shanghai säger att vissa friskförklarade patienter inte visar några tecken på neutraliserande proteiner och att dessa fynd kan ha betydande konsekvenser för vaccinutveckling och flockimmuniteten.

Forskare i Shanghai har hoppats kunna avgöra om vissa friskförklarade coronapatienter har högre risk för återinfektion, efter att ha funnit överraskande låga nivåer av Covid-19-antikroppar hos ett antal personer som släppts ut från sjukhus.

Ett team från Fudan University analyserade blodprover från 175 patienter som släpptes från Shanghai Public Health Clinical Center och fann att nästan en tredjedel hade oväntat låga nivåer av antikroppar. I vissa fall kunde antikroppar inte detekteras alls.

Huruvida dessa patienter hade högre risk för återinfektion bör undersökas i ytterligare studier, skrev teamet i en preliminär forskningsrapport som släpptes på måndag på Medrxiv.org, (en onlineplattform för preliminära studier).

Även om studien var preliminär och inte är officiell ännu, var den världens första systematiska undersökning av antikroppsnivåer hos patienter som hade återhämtat sig från Covid-19, säger forskarna.

Alla de undersökta patienterna hade nyligen återhämtat sig från icke allvarliga symptom och de flesta med låga antikroppsnivåer var unga människor. Forskarna hade uteslutit patienter som hade varit på intensivvårdsavdelningar, eftersom flera av dem redan hade mottagit antikroppar från donerad blodplasma.

Antikroppar genereras av immunsystemet och har unika kemiska strukturer för att hämma specifika patogener. Coronavirusantikroppen fångar upp spikproteinet på det virala höljet för att förhindra att det binder till mänskliga celler.

Forskarna sa att de var förvånade över att upptäcka att antikroppstitervärdet hos ungefär en tredjedel av patienterna var mindre än 500, en nivå som kan vara för låg för att ge ett effektivt skydd.

Cirka 30 procent av patienterna lyckades inte utveckla tillräckligt höga nivåer för neutraliserande antikroppar, efter Covid-19-infektion. Emellertid var sjukdomens varaktighet hos dessa patienter densamma jämfört med de andra patienterna, sade de.

Teamet fann också att antikroppsnivåerna ökade med åldern, med personer i åldersgruppen 60-85 år som visade mer än tre gånger antalet antikroppar som personer i åldersgruppen 15-39 år. De låga mängderna antikroppar kan påverka flockimmuniteten, dvs motståndet mot sjukdomen bland den allmänna befolkningen, för att stoppa spridningen.

Detta är en klinisk observation som vi gjorde vid frontlinjen. Vad detta kommer att betyda för flockimmuniteten kommer att kräva mera information från andra delar av världen”, sa professor Huang Jinghe, teamets ledare.

Huang sa att 10 av patienterna i studien hade en antikroppsnärvaro så låg att den inte ens kunde upptäckas i laboratoriet. Dessa patienter upplevde typiska Covid-19-symtom inklusive feber, frossa och hosta, men de kan ha överkommit viruset med hjälp av andra delar av immunsystemet, såsom T-celler eller cytokiner. Hur de gjorde detta var fortfarande oklart.

Vaccinutvecklare kan behöva ägna särskild uppmärksamhet åt dessa patienter, sade Huang. Om det verkliga viruset inte kunde inducera antikroppssvar kanske den försvagade versionen i vaccinet inte heller fungerar hos dessa patienter.

Forskarna fann också att Covid-19-antikroppen kunde bindas samman med en avlägset besläktad stam som orsakade ett utbrott av allvarligt akut andningssyndrom (Sars) 2003. Men bindningen kunde inte undertrycka replikering av Sars-virus i cellerna, vilket grusade förhoppningarna om att kunna utveckla ett vaccin mot två eller ännu flera coronavirusstammar, på samma gång.

Många frågor om viruset förblir obesvarade, inklusive hur viruset gjorde hoppet från djur till människor; om varför vissa människor dör av Covid-19 och andra är helt asymptomatiska; och varför vissa återhämtade patienter testar positivt igen.

Professor Wang Chen, en ledande vetenskaplig rådgivare för centralregeringen, sa till statliga medier på måndag att det var alldeles för tidigt att förklara seger mot sjukdomen även i Kina, där situationen är under kontroll, för närvarande”.

Huang Jinghe: ”Vem vet om detta kommer att bli något som en säsongsinfluensa eller en kronisk sjukdom liknande hepatit B, eller om det bara försvinner som Sars gjorde?”

°°°

Min slutsats av ovan preliminära undersökning är att flockimmuniteten kan vara mycket svår att uppnå, eftersom vissa personer, omkring 30% eller mer enligt undersökningen, inte tycks kunna utveckla tillräcklig mängd antikroppar. Därför kommer troligtvis dessa individer befinna sig i ständig risk för att återinfekteras och därmed också riskera att återinfektera alla andra, vilka så småningom förlorat sina antikroppar, eller tidigare inte har smittats.

Detta kan i värsta fall återkomma i ett ondskefullt oändligt kretslopp.
Att därför spekulera i flockimmuniteten som Sveriges regering och myndigheter gör med våra liv som insats, innan vi har klarhet i denna fråga, är därmed oetiskt, omoraliskt, livsfarligt, förkastligt och oerhört dumdristigt.

Länkar

Expressen – Tegnells svar till Trump är inte logiskt på något sätt

Scmp – Coronavirus: låga antikroppsnivåer väcker frågor om återinfektion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.