Mats Åberg: FHM ratar immunitets- och antikropptest. Jag hoppas att räkenskapens dag kommer!

Samhälle

Ett immunitets- och antikroppstest i Sverige?

Reidar Winter, läkare och professor, har tillsammans med bland annat Björn Olsen, professor i infektionsmedicin och Åke Lundkvist, professor i virologi, dragit i gång ett projekt för att kunna snabbtesta immuniteten hos vårdanställda.
Testet tas genom ett stick i fingret.

En droppe blod läggs sedan på en plaststicka, som närmast liknar ett graviditetstest. Inom 15 minuter har man ett resultat.

Resultatet visar om man har bildat så kallade IgG antikroppar och därmed är immun, eller om man har en pågående eller nylig infektion men börjat bilda antikroppar (IgM). Det kan också visa om man är helt negativ, det vill säga: inga antikroppar mot covid-19.

Projektet är icke vinstdrivande, utan finansieras helt och hållet med hjälp av donationer. Vårdpersonalen måste få testas gratis, säger Reidar Winter.

Ungefär 250 äldreboende samt sju hemtjänstbolag har än så länge nappat på erbjudandet och börjat testa sin personal.

Reidar Winter säger att de köpt in cirka 10 000 tester á 237 kronor styck. Hittills har cirka 2000 testats. Preliminärt har uppåt en tredjedel utvecklat antikroppar.

Cirka 20 procent av de testade har visat att de har en pågående infektion, helt utan att ha symtom, vilket är väldigt allvarligt. Hade vi inte testat dem så hade de fortsatt att jobba.

Professor Åke Lundkvist vid Uppsala universitet, som är med i projektet, säger att testet är mycket träffsäkert. Enligt en nyligen publicerad studie (se nedan) ska provsvaren som visar spår av både immunitet och smitta vara närmast 100-procentiga.

Säkrare än så är svårt att få, säger Reidar Winter.

Vill Folkhälsomyndigheten nu börja använda detta säkra test för att styra upp och kontrollera pandemin, samt äntligen få ett korrekt svar om någon flockimmunitet har utvecklats i Sverige?

Nej! Vi vill vänta med den typen av tester, säger Karin Tegmark Wisell på FoHM!

Jag hoppas när räkenskapens dag kommer, att domen blir hård över alla ansvariga på FoHM.

Rapporten hittar du här:
Evaluation of a COVID-19 IgM and IgG rapid test; an efficient tool for assessment of past exposure to SARS-CoV-2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.