Väljarsympatier, senaste opionionsmätningarna, medelvärde alla mätningar – maj 2020

Här kommer de senaste väljarsympatierna för maj. Bilder och statistik Twitteranvändaren Statistisk opinion Medelvärde i opinionsmätningarna Politiska block/regeringsunderlag maj. Partier över 4-procentspärren. SvD/Sifo Maj Senaste 12 mätningarna Medelvärde maj + de 3 senaste valen SvD/Sifo Maj DN / Ipsos maj. Med decimaler. Nyheter Idag / Sentio maj. (Ligger alltid högt för SD).Nyheteridag / Sentio MajÖvriga […]

Continue Reading

Mats Åberg: Kanhända har det aldrig varit mera tydligt hur perverterad Sveriges självbild är än nu under coronapandemin

Sverigebilden framför allt! Ja, Sverigebilden framför allting annat såsom sanningen, verkligheten, pandemier, misslyckanden och katastrofer. Ingenting alls får stå i vägen för den humanistiska och moraliska stormaktens parad genom världen. Kejsaren har aldrig haft finare kläder och anledningar att med pompa och ståt fara över världen, samt slå andra länder i huvudet, eftersom Sverige gör […]

Continue Reading

Trumps verkställande order riktar sig mot politisk partiskhet på Twitter, Facebook och Google

Reuters rapporterade idag att President Donald Trump skrivit under en verkställande order som kan förändra sociala medialandskapet i grunden. Trump begära en översyn av en lag som länge har skyddat Twitter, Facebook och Google från att vara juridiskt ansvariga för material användarna publicerar. Presidenten anklagar sociala mediaföretagen för att ha kvävt konservativa röster. När Twitter […]

Continue Reading

Christian Sonesson: Därför medverkar jag inte i artiklar som är låsta bakom betalväggar

Den 17 mars i år så fattade jag beslut om att inte medverka i artiklar som är låsta bakom betalväggar. Jag står fortfarande fast vid beslutet. Såhär skrev jag: ”Jag kommer inte längre ge intervjuer till media som låser artiklar och tar betalt för dem. Jag menar att samtliga kommuninvånare ska kunna ta del av […]

Continue Reading

Engelska skolan öppnar i Staffanstorp. Företagsklimatet toppar i skåne.

Christian Sonesson: Välkomna till Staffanstorp! Welcome to Staffanstorp!” Anna Sörelius Nordenborg, VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi ser fram emot att samarbeta med Staffanstorps kommun och Hemsö för att utveckla både skolan och området. Tack vare det fria skolvalet vet vi att Staffanstorpsbor redan idag uppskattar våra skolor och det är därför extra roligt […]

Continue Reading

Begår Sverige brott mot de mänskliga rättigheterna i sitt hanterande av Covid-19? De mänskliga rättigheterna gäller ju i alla länder, också i vårt eget land.

Begår Sverige brott mot de mänskliga rättigheterna i sitt hanterande av Covid-19? Katinka Svanberg, doktor i internationell rätt och folkrättsexpert har intervjuats av Jan Lötvall, medicinsk professor i klinisk allergologi i den frågan. Jur. dr Svanberg skrev en debattartikel i Göteborgs-Posten för att Sverige har fått ganska mycket kritik, bland annat från Australien där hon […]

Continue Reading

I detta spel är du, som den enskilda väljaren, rättsstatens sista utpost. Hur ensamma och få vi än är bestämmer det hur Sverige lyckas med uppgiften att värna rättsstaten – och hur morgondagen kommer att bli.

Hur får vi en solid rättsstat i Sverige där konstitutionen skyddar våra fri- och rättigheter, där äganderätten är skyddad och där politikerna inte kan stifta lagar som strider mot grundlagen? Yttrandefriheten har satts under stark press av den Socialdemokratiska regeringen Löfven I och II. Justitieminister Morgan Johansson försökte under den förra mandatperioden införa grundlagsändringar som […]

Continue Reading

Socialdemokraterna övergav arbetarna. De var informerade om hur myndigheterna gick bakom ryggen på facket om munskydd på äldreboenden

Socialdemokraterna visar med en iskall tydlighet att de ingalunda är arbetstagarnas parti, att fackliga frågor och arbetarnas liv och hälsa är obetydliga frågor. Det är mycket svårt att förstå hur de resonerat här, men inte har ledstjärnan varit arbetstagarnas eller de gamlas liv iallafall. En intresseorganisation som företräder arbetsgivarna, det vill säga kommunerna, har gått […]

Continue Reading

Den verkliga skandalen om illegal invandring till Storbritannien är den franska marinens samverkan

Den här berättelsen sätter fingret rakt på den felaktigt använda asylrätten där migranter med ett europeiskt lands goda minne, och till och med hjälp, tar sig till ett annat europeiskt land där de hävdar att de har rätt att söka asyl. Nigel Farage: Franska flottan eskorterar illegala migranter till brittiskt territorium och släpper dem där. […]

Continue Reading

Bosättningslagen strider mot det i regeringsformen grundlagsskyddade kommunala självstyret.

Jonas Andersson i Skellefteå: ”Superbra av våra västerbottniska gruppledare om tvånget för kommunerna att ta kostnaderna för så kallade ”nyanlända” – alltså personer som fått uppehållstillstånd oavsett om de varit i landet ett eller fem år. Först regeringen Reinfelds naiva migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet, sedan regeringen Löfven, som inte skulle bygga några murar. Konsekvenserna av denna […]

Continue Reading