Mats Åberg: Mycket talar för att försöken att uppnå någon slags flockimmunitet kan vara ren dårskap och ett snabbt sätt att förstöra hela landet!

Samhälle

Finns det något hopp om att uppnå flockimmunitet mot SARS-COV-2?

Kanske det, men kanske inte heller!

Hela världen håller på att studera viruset i syfte att hitta framgångsrika behandlingar, mediciner och vacciner, men det återstår mycket arbete i detta.

Få länder och experter har några tydliga svar och studier kring viruset, varför de flesta i världen är avvaktande i sina strategier.

Mycket talar för att försöken att uppnå någon slags flockimmunitet kan vara ren dårskap och ett snabbt sätt att förstöra hela landet!

I Sverige är dock Giesecke, Tegnell och FHM tvärsäkra, samt pekar på att de har rätt och hela omvärlden har fel!

Dr Otto Yang skriver en längre text i ämnet, se längre ner.

Här följer ett stycke översatt:

”Om SARS-CoV-2 orsakar en kronisk infektion (för tillfället kan vi anta att viruset går ur kroppen som de flesta luftvägsvirus, men detta är inte 100% säkert), kan antikroppar göra väldigt lite.

Antikroppar bidrar lite eller inget till att kontrollera kroniska virusinfektioner såsom HIV, hepatit B och C, cytomegalovirus, herpes simplex-virus och epsteinbarrvirus; vilka förhindras nästan uteslutande av cellulär immunitet (även om det endast delvis är fallet med HIV).

Även om SARS-CoV-2 inte är en kronisk infektion är det fortfarande oklart om antikroppar ger ett varaktigt skydd, antingen därför att de är ineffektiva eller för att de försvinner snabbt över tiden.

Några riktigt intressanta experiment gjordes för några decennier sedan då frivilliga infekterades med Coronavirus-229E, ett virus som orsakar förkylning hos friska personer. 15 frivilliga som redan hade påvisbara antikroppar mot detta virus exponerades avsiktligt och 10 av dem smittades. De återstående 5 som inte smittades, exponerades för viruset ett år senare och alla 5 smittades.

Således är antikroppar (även noggrant uppmätta) inte ett ”immunitetspass” om detta coronavirus uppför sig på liknande sätt. Detta bådar illa för ett vaccin, om människor dessutom återinfekteras på så kort tid.

Nästan alla våra vacciner är emot infektioner där de som blivit smittade på naturlig väg har en hållbar skyddande immunitet. Vaccin efterliknar den naturliga infektionen för att stimulera immunsystemet att göra vad det gör normalt mot viruset.

Människor återhämtar sig från mässling, smittkoppor, till och med ebola och skyddas från att smittas igen, så ett vaccin behöver bara kopiera den processen utan att orsaka den faktiska sjukdomen.

Detta fallerar när naturlig immunitet misslyckas. Det specifika exemplet är HIV; där naturlig immunitet misslyckas generellt att rensa bort HIV-infektionen, varför ett vaccin som skulle ge ett normalt immunsvar mot HIV misslyckas, eftersom det kopierar en misslyckad process.”

Du hittar Dr Otto Yangs originalinlägg här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.