Vad händer om bilden krackelerar? Vad har vi då kvar? Därför måste vi manipulera. Propagera. Vinkla. Jaga de individer som ”hotar” samhället.

Jan Sandberg: Varför talar myndigheter inte öppet om den situation vi nu befinner oss i, diskuterar enkla lösningar som att bygga ut kapaciteten att vårda med syrgas inom äldreomsorgen, vågar uttrycka tvivel om deras initiala uppfattning om virusets potential och smittoförmåga, är transparenta om valet av strategi och tillåter en öppen dialog med sakkunniga i […]

Continue Reading

Sonesson: Staffanstorp blir pilotkommun för Covid Symtom Tracker appen

Christian Sonesson: Staffanstorps kommun stöttar unikt forskningsprojekt vid Lunds Universitet och blir pilotkommun i landet att använda geografiskt dataunderlag från appen i syfte att ta väl underbyggda beslut. Gå in och ladda ner appen Covid Symptom Tracker och bidra till forskningen och kampen att begränsa virusets effekter i Staffanstorps kommun. Tillsammans kan vi motverka smittan! […]

Continue Reading

Dör folk i covid-19 utan vård för att myndigheterna ska kunna säga att ”vi lyckades hålla intagskurvan för intensivvård under kapacitetstaket”?

Denna fråga har Jan Sandberg tittat närmare på. Sverige visar nämligen upp en överlevnadsstatistik för IVA på 80%, medans Italien och Spanien har motsvarande överlevnadsstatistik på runt 50%. Det man kan fråga sig är om Sverige är världsbäst på IVA eller om det döljer en inhuman gallring. Efter regionernas nya instruktion till läkarna om hur […]

Continue Reading

Dr Whistleblower granskar Stockholms sjukhem. Där sammanfattar man fanatiska skrifter där man cyniskt manar till flockrensning

Tallinger: Stockholms sjukhem ger exempel på det för undertecknad nya fenomenet flockhygien i 30-talets Tysklands anda. Där sammanfattar man fanatiska skrifter där man cyniskt manar till flockrensning En skärmdump nedan visar att man där manar läkare att sålla ut människor i botbara eller icke botbara. Eller som man uttrycker det;….”personer som har en reel chans […]

Continue Reading

Mats Åberg: Mycket talar för att försöken att uppnå någon slags flockimmunitet kan vara ren dårskap och ett snabbt sätt att förstöra hela landet!

Finns det något hopp om att uppnå flockimmunitet mot SARS-COV-2? Kanske det, men kanske inte heller! Hela världen håller på att studera viruset i syfte att hitta framgångsrika behandlingar, mediciner och vacciner, men det återstår mycket arbete i detta. Få länder och experter har några tydliga svar och studier kring viruset, varför de flesta i […]

Continue Reading