Det handlar inte om koranbränning. Den stora faran är att polisen som innehar våldsmonopolet viker ner sig inför hot om våldsamheter.

Säkerhet Yttrandefrihet

Vi medborgare har överlämnat rätten att bruka våld till staten i utbyte mot att de slår vakt om vår säkerhet och våra fri- och rättigheter. Det är därför polisens rätt att bruka våld inom landets lagar kallas våldsmonopolet.

Det är tänkt att vi själva inte ska behöva hävda vår rätt med eget våld, för att ett sådant samhälle leder till att den med störst våldskapital bestämmer, och resten får vika sig.

Seger för islamisterna – polisen nekar tillstånd för koranbränning i hela Skåne efter hoten, skriver NyheterIdag. Av säkerhetsskäl får ingen offentlig koranbränning arrangeras någonstans Skåne, något som Samnytt var först att rapportera om. Det meddelar polisen efter att Dan Park och Rasmus Paludan överklagat avslaget på tillståndet för att demonstrera och bränna koranen i Malmö.

Den stora frågan och faran här är inte bokbränningen, utan att polisen som innehar våldsmonopolet viker ner sig inför hot om våldsamheter. De flesta av oss bränner varken biblar eller koraner. Vi har byggt upp vårt samhälle kring möjligheten för folk att göra så utan att rättsstaten viker ner sig, förrän nu.

Vår demonstrationsrätt är redan inskränkt, liksom vår yttrandefrihet. Nu blir det än värre.

Demonstrationer kan godtyckligt nekas tillstånd med hänvisning till hot om våld från grupper med förmodat stort våldskapital. Detta räcker alltså för att våra fri- och rättigheter ska sättas ur spel.

Varje demonstration kan leda till motdemonstrationer och våldsamheter. Ska nu alla demonstrationer framöver kunna förbjudas med hänvisning till säkerhetsskäl eller gäller det bara om någon med förmodat tillräckligt våldskapital riktar hot?

I en rättsstat borde istället de som hotar om våld gripas och interneras.

Den danske politikern Rasmus Paludan avvisades på fredagseftermiddagen idag från Sverige. När han kom med bil till Lernacken möttes han av ett tiotal poliser och ett avvisningsbeslut från Malmöpolisen. Han nekas nu inresa under två år.

– Vi har bedömt att det finns en risk för framtida brott från hans sida i Sverige, säger Calle Persson från polisen i Malmö enligt Ekstrabladet.

Rasmus Paludan har nu möjlighet att överklaga till Migrationsverket i Sverige.

Krister Thelin, bland annat fd domare och lagman vid hovrätten över Skåne och Blekinge: Onekligen en pikant utveckling. I vilken utsträckning har Polisen Skåne förankrat detta i beslut i Stockholm kan man undra. Att avvisa en politiker från ett grannland med en svepande hänvisning till ”allmän ordning och säkerhet” är ingen liten sak. Kanske vill man skapa en martyr. Svårt att tro att Malmö vågat ta detta själva. Frågan är om också kontakt RPC-Judep.

Sydsvenskan: Rasmus Paludan avvisad vid gränsen – har fått ett tvåårigt inreseförbud.

Paludans parti Stram Kurs var på plats och har bränt en koran i Rosengård i Malmö. Kort därefter vägrade den svenska polisen släppa partiledaren över gränsen.

Tre av Paludans sympatisörer greps på Stortorget i Malmö misstänkta för hets mot folkgrupp. De sparkade fotboll med Koranen. – Det är främst hur de har uttalat sig och hur de har agerat som ligger till grund för gripandet, säger Andreas Hermann, förundersökningsledare hos polisen enligt SVT.

Varför griper svensk polis folk som spelar fotboll med koranen? När migranter skriker att de hatar vita människor, skriker att de ska kn*lla och döda svenskar, att de äger Sverige, att svenska kvinnor är horor, kristna symboler vandaliseras, då reagerar inte polisen.

Här kan milt sagt skönjas en dubbel standard, som inte kommer att leda till något gott.

Förvaltningsrätten i Malmö (målnr 10626-20) meddelade idag 2020-08-28:

Polismyndighetens beslut att neka en allmän sammankomst i Malmö står fast.

En privatperson har ansökt om tillstånd att få genomföra en allmän sammankomst i form av en demonstration i Malmö den 28 augusti 2020.

Polismyndigheten beslutade att inte bevilja det begärda tillståndet. Polismyndighetens beslut har därefter överklagats till Förvaltningsrätten i Malmö.

Förvaltningsrätten konstaterar att mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddade rättigheter och att det därför finns en mycket begränsad möjlighet att vägra tillstånd. Ett skäl för att neka ett sådant tillstånd är hänsyn till ordning och säkerhet.

Förvaltningsrätten konstaterar att den sammantagna hotbilden kring den planerade sammankomsten är sådan att det finns en uppenbar risk att den kan äventyra ordning och säkerhet. Hotbilden framstår som så pass allvarlig att en inskränkning av mötes- och demonstrationsfriheten är motiverad.

– Bedömningen gäller oavsett den plats i Malmö som sammankomsten skulle komma att hållas vid, säger chefsrådmannen Peter Kristiansson.

Förvaltningsrätten avslår mot denna bakgrund överklagandet. Polismyndighetens beslut att inte bevilja tillstånd för den allmänna sammankomsten står därmed fast.

°°°

Är tilltaget en kränkning av EU-rätten (fria rörligheten) och yttrandefriheten i Europakonventionen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.