Vilka de egentliga klimatförnekarna? En migrant från Afghanistan till Sverige nästan tiodubblar sitt ekologiska fotavtryck.

Svea har idag glädjen att publicera en ny gästskribent med en mycket intressant infallsvinkel på globala resurser, klimatrörelsens migrationsvurm och migration från fattiga länder. En fortsatt massinvandring till länder inom EU är i själva verket omöjligt att förena med EU:s klimatmål. Detta är utmärkta argument i debatten. Det är helt enkelt ohållbart att både hävda […]

Continue Reading

Bistånd med motkrav och fattigdomsbekämpning genom barnbegränsning

Ökar verkligen demokratin och de mänskliga rättigheterna i de länder dit Sverige sedan årtionden betalat bistånd? Många röster börjar nu höras som anser att Sverige endast ska betala katastrofbistånd och i övrigt lägga pengarna på att aktivt minska befolkningen i fattiga länder istället. Ett alternativ är att driva en två-barn-politik och sedan spiral eller p-spruta […]

Continue Reading