Hans Sandin: 400 000 pensionärer skjuter Socialdemokraterna i sank valet 2022

Hans Sandin har startat Facebookgruppen Din kommande pension med syfte att medvetandegöra det enorma svindleri staten utsätter pensionärerna för. I två tidigare artiklar beskriver jag vad orsaken är till att svenska pensionärer har näst lägst pensioner hela EU och att frågan om pensioner har gömts undan i en pensionsgrupp som inte är parlamentariskt uppbyggd och […]

Continue Reading

En oåterkallelig maktförskjutning. EU försöker smyga igenom beskattningsrätt.

Europaparlanentet sammanträder om EU-budgeten. Det har vi hört talas om. Vad det pratats väldigt lite om är en fråga som faktiskt är större och allvarligare än pengar, även om 14 miljarder kronor inte är någon struntsumma. Enligt hävd äger Svenska folket rätt att sig självt beskatta. Regeringen Löfvén verkar beredd att ge avkall på denna […]

Continue Reading

Att en person kan ha flera personnummer och flera samordningsnummer är ett demokratiproblem, ett problem för hela landets förvaltning och är djupt orättvist.

Den fråga som borde vara på alla politiska partiers bord, om de vill värna om den representativa demokratins legitimitet, är att om samma fysiska person innehar flera personnummer så ser jag inte varför denna fysiska person inte skulle kunna rösta flera gånger. Detta är ett demokratiproblem. Hela vår representativa demokratis grund bygger på devisen ”en […]

Continue Reading

Vad är den verkliga orsaken till att Sverige har näst sämst pensioner i hela EU?

Näst sämsta Pensioner inom hela EU!När pensionssystemet reformerades sas det att bördorna skulle delas solidariskt över generationerna, att pensionerna skulle följa lönerna, att arbete skulle löna sig i pensionskuvertet och att pensionsnivåerna skulle hamna på ungefär samma nivåer som tidigare. Inga av dessa grundprinciper har någonsin blivit uppfyllda av Socialdemokraterna och undra på det när […]

Continue Reading

500 klimatforskare till FN – Det råder ingen klimatnödsituation.

28 september Forskarvärlden är kluven i synen på klimatförändringarna. I dagarna vände sig 500 forskare med ett öppet brev till FN. Deras budskap är: Det råder ingen nödsituation. Världen har värmts upp med mindre än hälften av den ursprungligen förutspådda hastigheten och med mindre än hälften av den hastighet som kan förväntas på grundval av […]

Continue Reading

500 klimatforskare till FN – Det råder ingen klimatnödsituation.

28 september Forskarvärlden är kluven i synen på klimatförändringarna. I dagarna vände sig 500 forskare med ett öppet brev till FN. Deras budskap är: Det råder ingen nödsituation. Världen har värmts upp med mindre än hälften av den ursprungligen förutspådda hastigheten och med mindre än hälften av den hastighet som kan förväntas på grundval av […]

Continue Reading

Första tecknet på att bubblan spricker – bankernas värdering.

När bankerna nu börjar få en värdering där aktiemarknaderna prisa in en halvering av kapitalet så borde vi alla dra öronen åt oss. Krisvärderingen görs trots att man tvingats fylla på reserverna rejält sedan 2008 och trots att alla vet att staterna denna gång kommer stötta banksektorn till varje pris. Oron beror på att det […]

Continue Reading

Migrationen löser inte problemet med åldrande befolkning

Att vi svenskar blir allt äldre och att det ur ett demografiskt perspektiv är ett problem framhålls ofta. Det är dock förvånande att politiker föreslår att lösa problemet genom stor invandring. I mitten av mars kom arbetsförmedlingen med en rapport där Mikael Sjöberg och Torbjörn Israelsson argumenterade för en kraftig ökning av invandringen. Forskare inom […]

Continue Reading