Vi skulle kunna stoppa smittspridningen nästan helt och hållet redan idag, samt återgå till normala förhållanden.

Mats Åberg: Sverige är paria! Våra grannländer och flera EU länder vill inte veta av oss i sommar, eftersom Sveriges enfaldiga coronastrategi tillåter smittan att spridas ohämmat. FHM säger att strategin är att ”smittan skall spridas långsamt”, men det har visat sig att vi sprider covid-19 mest och snabbast i hela norden och kanske bland […]

Continue Reading

Österrike har fått kontroll över smittan. Det är inte diskriminering när länder med låg smitta inte tar emot svenskar.

Anna: En sammanfattning av Österrikes politik under coronakrisen. Det är inte diskriminering när länder med låg smitta inte tar emot svenskar. Länderna vill gärna ta emot svenskar men utan virus. De flesta länder har lagt ned mycket möda för att få ned smittspridningen. Regeringar har arbetat aktivt för att skydda sina medborgare. Österrike, till exempel, […]

Continue Reading

Att skylla på äldrevården är en rökridå

När man pratar om att skydda riskgrupper från smittan gör man det felaktiga antagandet att icke-riskgrupper inte behöver skyddas från smittan för att det ska lyckas. För att hindra samhällsspridning måste hela samhället skyddas från smittspridning. Om smittan löper fritt i resten av befolkningen kommer även riskgrupper drabbas oavsett försök att skydda dessa. Den personal […]

Continue Reading

I en kris har vi två möjligheter; att överleva eller att dö; att utvecklas snabbt eller att gå under.

Anna: Vi hade kunnat klara Corona pandemin avgörande bättre och lättare jämfört med de flesta länder i världen. Vi hade med lätthet kunnat räkna tusentals färre döda och färre insjuknanden än andra länder. Vi har nämligen de mest gynnsamma betingelser för att klara en pandemi. Vi lever i ett stort land med en gles befolkning […]

Continue Reading

23 forskare: Inför krav på munskydd i Sverige. Utländsk färsk forskningsrapport ger dem rätt.

Frågan om munskydd är en debatt som har blivit en i det närmaste politisk fråga, trots att det är en medicinsk fråga i grunden. Virus bryr sig inte alls om vilka åsikter vi har om hur det ska smitta eller om det passar vår livsstil hur det smittar. Det har länge rått delade meningar om […]

Continue Reading

Carl Johan Sonesson: Man borde i detta läge från regeringens sida gå ut och revidera reselättnaderna och återinföra reserestriktionerna på max 2 timmars resa.

Carl Johan Sonesson: Skånes kamp mot Coronan. I Skåne är vårdsituationen fortfarande under god kontroll men jag vill nu att vi alla tillsammans tänker tillbaka på hur vi betedde oss för några veckor sedan. Då var vi mycket mer försiktiga. Vi måste bli det återigen. Håll avstånden och tvätta händerna minst en gång i timmen. […]

Continue Reading

Tony Sjöberg: Inse nu alla att smittan i Sverige från början härstammar från Iran.

Tony Sjöberg: Inse nu alla att smittan i Sverige från början härstammar från Iran och fick spridning via moskéerna. Spridningen via exempelvis alperna kom senare. Och stod inte högern på barrikaderna och krävde att flygen från Teheran skulle stoppas då sanningen om smittspridningen i Iran nådde pressen? Mullorna och UD gjorde allt i sin gemensamma […]

Continue Reading

Hallengren försöker slänga läkarna under bussen i syrgasfrågan

Det står nog klart för de flesta som följt debatten att regeringen söker syndabockar inom flera sakområden kopplade till pandemin nu när det står klart att hanteringen i många stycken varit och är mycket undermånlig, vilket orsakat många människors för tidiga död. Frågan om syrgas till covidpatienter som bor på äldreboenden är en het fråga […]

Continue Reading

Christian Sonesson: Socialdemokraterna måste tyvärr definieras som svekfullt mot alla de äldre när de är som allra mest sårbara.

Christian Sonesson: Hur definierar vi ett samhälle som ständigt ger uttryck för att skydda de svaga, men som i praktiken misslyckas med att värna de som genom hårt arbete byggt upp landet? Hur definierar vi ett parti, regeringspartiet Socialdemokraterna, som under generationer stolt talat om ett folkhem med en omfattande och trygg välfärd, men som […]

Continue Reading