Masoud Kamali har tillsammans med sina postkoloniala identitetspolitiska aktivister saboterat saklig och vettig offentlig debatt om invandring i decennier.

Varför är det politiska samtalet om integration och invandring så minerat att dialoger hela tiden stängs ner eller slutar i något slags allmän ödeläggelse? .. Detsamma gäller diskussioner om ”utsatta områden” och gängkriminalitet bland invandrare. Att dessa frågor är så laddade gör att begåvande forskare i dag undviker att ta sig an centrala frågor som […]

Continue Reading

Kan vi nu enas om att det är en dålig idé att låta radikala diktaturstater finansiera moskéer i Sverige?

Radikal politisk islam kan inte kombineras med västerländsk demokrati och mänskliga rättigheter. Radikalisering av ungdomar, mestadels med utländskt ursprung, har gjort Sverige till ett av de länder som har haft flest som reste ner till Syrien och Irak och svor trohet till mördarsekten Islamska staten. De så kallade ”återvändarna”, som i realiteten utgörs av starkt […]

Continue Reading

Viktig vägledande dom i Migrationsöverdomstolen om afghan dömd för brottslighet i Sverige. Unikt att bli utvisad utan fängelsedom.

En afghan som uppgivit sig vara underårig fick inte beviljad asyl. Han ansågs kunna fly internt inom Afghanistan. Han sökte då uppehållstillstånd enligt Gymnasielagen. Nu har en unik vägledande dom slagit fast att det krävs större laglydighet än som tidigare slagits fast i domstol för att få uppehållstillstånd enligt Gymnasielagen. Under 2018 begick afghanen ett […]

Continue Reading

Viktiga vägledande domar i Högsta domstolen om utvisningar

När en utlänning ska dömas till utvisning är det viktigt att fastställa i vilka fall domstolarna ska väga in om det kommer att gå att utvisa utlänningen eller inte. Om det inte går att utvisa utlänningen kallas det för verkställighetshinder. Här beskrivs olika fall som Högsta Domstolen har tagit upp till prövning för att lägre […]

Continue Reading