En rättsstat värdig namnet har opolitiska oberoende domstolar och författningsdomstol

Tweet30 mars 2019 I en rättsstat är domstolarna oberoende. För att säkerställa demokratins fortbestånd tillämpas i solida rättsstater maktdelning. Det innebär att den lagstiftande makten kontrolleras av en författningsdomstol som har makt att stoppa lagar som strider mot andra lagar. I Sverige finns ingen maktdelning och inga opolitiska fristående domstolar. I stället har vi politiska … Fortsätt läsa En rättsstat värdig namnet har opolitiska oberoende domstolar och författningsdomstol