För att inte vara bindande står det att vi ”förbinder oss” att göra väldigt många saker i Global Compact

Global Compact for migration finns inte i någon officiell version, trots att många medborgare efterfrågat en sådan i direktkontakt med regeringen. Det ankommer därför på medborgarna själva att översätta avtalstexten om den ska bli tillgänglig på svenska. I sig är det ett stort demokratiproblem att regeringen inte väljer att översätta en så pass långtgående och […]

Continue Reading