Vårt lilla land är i fara

Jag skriver med stort vemod och med en tyngande känsla. Jag brukar inte vara så personlig, men det här med Natomedlemsskapet är ett så stort hot mot vårt lilla land och vårt lilla folk, att jag känner mig fullständigt matt. USA kommer att använda vårt fina lilla land som en obetydlig bricka i sitt illasinnade […]

Continue Reading

Vad händer egentligen med covidröran?

Vad händer egentligen med covidröran … och vad kan vi göra för att skydda oss och återhämta oss från angreppen på vår hälsa? Varför skriver jag detta? Den mänskliga arten är inte särskilt bra på att hålla flera tanketrådar igång samtidigt. Jag ser alla möjliga meningslösa bråk om antingen/eller om detaljer där svaret kan vara […]

Continue Reading