Om Svea Nyheter

Svea Nyheter agerar i ett medieklimat där den etablerade median, som dessutom till stor del betalas av våra skattepengar, inte förmedlar nyheter ur alla perspektiv.

De nyheter vi förmedlar vill vi ska upplysa om sakförhållanden eller vinklingar av sakförhållanden som inte framkommer i etablerad media. Det är viktigt att medborgarna är informerade, för utan information kan man inte påverka befattningshavare och driva opinion för ett bättre samhälle.

Var Svea Nyheter står värderingsmässigt.

Utgångspunkten för Svea Nyheter är att värnar Sveriges intressen och medborgarnas bästa. Det innebär att vi ser Sverige som land och svenskar som folk som skyddsvärda.

Det finns medborgerliga rättigheter som endast de som är medborgare i ett land har. Dessa, till skillnad från mänskliga rättigheter som omfattar alla människor på jorden, gäller bara för medborgarna i landet.

Utgångspunkten för att demokrati ska vara möjlig är att den verkar inom ett avgränsat landområde med en avgränsad befolkning som har rätt att rösta i allmänna hemliga val och att landgränserna är kontrollerade.

När landets befolkning kan tillsätta och även avsätta de politiker som ska styra landet kan demokrati existera. Vi värnar därför i demokratins namn suveräna stater och kontrollerade gränser.

Vi tror på en så homogen befolkning som möjligt i kulturell och värderingsmässig bemärkelse. Det innebär att rätten att söka skydd i länder där man inte är född ska vara tillfällig som huvudregel.

Yttrandefriheten är en förutsättning för att medborgarna ska kunna uttrycka och inhämta information och åsikter. Yttrandefriheten är under stark press idag. De som innehar makten vill kunna styra vilken information som når medborgarna och vilka åsikter som får komma till uttryck.

Lagen om hets mot folkgrupp (HMF) tillämpas inte lika oberoende av vilken etnicitet man tillhör. Vår målsättning är att Lagen om hets mot folkgrupp upphör och att yttrandefriheten gäller så länge någon inte uppviglar eller hotar.

Vi verkar också för att företeelser som skrämmer människor från att uttrycka sig med företeelser som Näthatsgranskaren, Juridikfronten, Jag Är Här och Trolljägarna inte ska få förekomma, och att de framförallt inte får finansiering via våra skattepengar.

Grundregeln i ett demokratiskt samhälle ska vara att yttrandefriheten ska inskränkas så lite som möjligt.