En rättsstat värdig namnet har opolitiska oberoende domstolar och författningsdomstol

30 mars 2019 I en rättsstat är domstolarna oberoende. För att säkerställa demokratins fortbestånd tillämpas i solida rättsstater maktdelning. Det innebär att den lagstiftande makten kontrolleras av en författningsdomstol som har makt att stoppa lagar som strider mot andra lagar. I Sverige finns ingen maktdelning och inga opolitiska fristående domstolar. I stället har vi politiska […]

Continue Reading

Sonesson står på offrens sida

Terrorism är ett brott mot mänskligheten och ett av vår tids största problem, skriver Christian Sonesson, Kommunstyrelsens ordförande Staffanstorp skriver idag på sin Facebooksida. Så som kommunstyrelseordförande för Staffanstorps kommun lägger jag nu fram förslag till beslut, att vi som första kommun i Sverige, tydligt ställer oss på offrens sida. Förslaget innebär hur kommunen ska […]

Continue Reading

Benjamin Dousa kräver Christian Sonessons avgång

Idag gjorde Moderaternas ungdomsförbunds ordförande ett utomordentligt ogenomtänkt inlägg. Är det någon moderat som ansvarar för samhällskontraktet och kärnuppdraget så är det ju Christian Sonesson. Kommentar 19-03-12 på Facebook från Christian Sonesson, Kommunstyrelsens ordförande (M) Staffanstorps kommun : Moderata Ungdomsförbundets ordförande, Benjamin Dousa, tycker att jag ska avgå. Egentligen är det inte så konstigt. Dousa […]

Continue Reading

Global Compact for migration översätts inte trots att det är ett långtgående avtal.

FN:s migrationsavtal har inte översatts till svenska trots att många hört av sig till regeringskansliet och efterfrågat en officiell svensk version. Efter lite efterforskningar har jag hittat en privat översättning som jag läser parallellt med den engelska officiella. Jag läser FNs migrationsavtal ord för ord. Det är den 28 november 2018. Jag har den engelska […]

Continue Reading