Sonesson står på offrens sida

Politik inrikes

Terrorism är ett brott mot mänskligheten och ett av vår tids största problem, skriver Christian Sonesson, Kommunstyrelsens ordförande Staffanstorp skriver idag på sin Facebooksida.

Så som kommunstyrelseordförande för Staffanstorps kommun lägger jag nu fram förslag till beslut, att vi som första kommun i Sverige, tydligt ställer oss på offrens sida. Förslaget innebär hur kommunen ska förhålla sig till personer som tidigare anslutit sig till terrorstämplade organisationer och som senare eventuellt kan komma att söka sig till kommunen.

På grund av regeringens mångåriga undfallenhet i frågan, tvingas nu landets kommuner att besluta, hur ska vi agera om exempelvis en återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen? Jag har uppfattningen att de vänt sig bort från vårt demokratiska samhälle och anslutit sig till en organisation vars syfte är att förgöra det fria samhället.

Våra skattepengar kommer inte gå till dessa personer, för exempelvis försörjningsstöd, vuxenutbildning eller bostäder.

Ni omfattas inte av våra välfärdssystem, ni är inte välkomna i Staffanstorp, vår solidaritet är med offren och friheten.

Jag hoppas att fler kommuner, runt om i landet ställer sig bakom vårt synsätt och tillämpning.

Sonesson utvecklar i kontakt med Expressen idag:

Kan strida mot regeringsformen 

Enligt Vilhelm Persson, universitetslektor vid juridiska institutionen på Lunds universitet, kan detta strida mot både regeringsformen och kommunallagen: 

– Spontant kan jag inte se att det finns något som helst rättsligt stöd för detta uttalande. Tvärt om verkar det strida mot både regeringsformen och kommunallagen. Det skulle vara mycket intressant att se hur kommunen tänker att förslaget skulle kunna genomföras, säger han. 

Christian Sonesson säger att förslaget kommer att läggas fram ändå, och att det sedan får prövas juridiskt. 

– Det här är förslaget vi lägger fram och vad vi vill genomföra, sedan får det prövas juridiskt om någon vill överklaga. När Vellinge kommun ville införa tiggeriförbudet sa man precis samma sak, ändå gjordes bedömningen att det gick att införa, säger Christian Sonesson. 

Men kan man verkligen neka en svensk medborgare vuxenutbildning och försörjningsstöd om den har rätt till det?  

– Nu är det ju så att om de här människorna inte åkt på de här resorna utan stannat hemma och arbetat så hade de inte behövt ansöka om bidrag. Så menar jag, säger Christian Sonesson. 

Vellinge kommun fattade i september 2017 beslut om att förbjuda tiggeri på några platser i kommunen. Beslutet upphävdes i länsstyrelsen men överklagades ända upp i högsta rättsliga instans och i december 2018 fick Vellinge kommun rätt i Högsta förvaltningsdomstolen.