Är regeringen påväg att införa gråzonsläge där all kritik av regimen är straffbar?

Politik inrikes Samhälle

Regeringen begär utökade befogenheter som skulle göra att de inte behöver gå via riksdagen för beslut som inskränker våra fri- och rättigheter.

Det kan låta helt naturligt mitt i en pandemi, men är faktiskt inte alls nödvändigt för att genomföra de åtgärder som pandemin kräver.

Regeringen vill ha kraftigt ökade maktbefogenheter för att bekämpa coronapandemin i landet, skriver Expressen. Man har tagit fram en lagrådsremiss och vänt sig till oppositionen för att få stöd för förändringen.

Moderaterna har dock stora invändningar och varnar för att ”betydande makt förskjuts från riksdagen till regeringen”, och att beslut kan komma att fattas som är ”mycket ingripande för enskilda”. Du kan läsa artikeln i Expressen.

Moderata riksdagsledamöter berättar dock på twitter att de bara bett regeringen att ändra i förslaget så att riksdagen i efterhand kan ogiltigförklara regeringens beslut.

Innebär det att moderaterna skulle driva igenom ogiltigförklarande i efterhand om regeringen förklarar att landet befinner sig i ett krigsliknande tillstånd? Det är jag mycket tveksam till. Särskilt om Covid-19 patienter börjar dö i stora mängder.

De anger Corona som orsak, men detta luktar illa.

Det räcker att belägga de 55 riksdagsledamöter som nu sitter i riksdagen (och som får stifta nya lagar med majoritetsbeslut) med reseförbud. Därmed är riksdagen vid varje givet tillfälle redo att fatta demokratiskt förankrade beslut.

Vill regeringen införa karantän räcker det att Folkhälsomyndigheten aktiverar smittskyddslagen 3:10.

Vad är det då egentligen regeringen vill använda dessa utökade befogenheter till?
Det finns ingen logik i att de ska behöva utökade befogenheter för att kunna hantera pandemin. De måste ha andra skäl än de anger.

Det kan finnas andra förklaringsmodeller än den jag här för fram, men den mest uppenbara är ofta den som ligger närmast sanningen.

Om regeringen förklarar krigsliknande tillstånd, så kallat gråzonsläge som det talades om på senaste Folk och Försvar, så kan regeringen införa krigslagar. Det skulle mycket väl kunna vara regeringens egentliga syfte.

Folk och Försvars rapport om scenario gråzonsläge kan du läsa här.

Det blir då brottsligt med flera års fängelse i straffskalan att kritisera regeringen eller skriva texter (som den här) där man undergräver befolkningens tillit till regeringen.

Helena Edlund kommenterade efter Folk och Försvars konferens det de hade talat om gällande ett nytt katastrofscenario, som till skillnad från de som tidigare scenarie som fanns beskrivna tidigare inte handlar om ett egentligt krig.

Hon skrev en artikel den 15 januari som innehåller mycket information, så läs gärna hela här.

Jag citerar en bit ur texten: ”Under ett gråzonsläge liknande det som beskrivs i Typfall 5 betraktas exempelvis information i allmänhet, och information från alternativa medier i synnerhet, som en riskfaktor, vilket rimligen skulle innebära ökade möjligheter att tysta alternativa röster med hänvisning till rikets säkerhet.

Beakta att det i ett gråzonsläge är upp till de sittande makthavarna att definiera vad (och vilka) som anses utgöra hot mot Sverige och det svenska samhället.
Det är rimligt att anta att ett gråzonsläge skulle medföra omfattande möjligheter att ingripa mot dessa bedömda hot genom exempelvis mötesförbud och beslagtagande av teknisk utrustning, men exakt hur de hot som presenteras i Typfall 5 ska hanteras får vi inte veta eftersom det materialet är sekretessbelagt.

De inskränkningar av tryck- och yttrandefriheten som justitieminister Morgan Johansson har förberett genom lagförslaget SOU 2017:70, kan möjligen komma att skyndsamt dammas av. Med stor sannolikhet skulle dock inga allmänna val hållas under ett rådande gråzonsläge.”

Hela artikeln är både skrämmande och mycket läsvärd.

Sedan skrev hon den här uppföljaren den 28 mars. Du kan läsa hela artikeln här.

Hon skriver: ”I klartext innebär ett gråzonsläge bland annat att polis och militär kan sättas in mot Sveriges egen befolkning och att mycket långtgående restriktioner för att begränsa medborgarnas frihet och rörlighet kan införas.”

Jag kan inte se någon logisk anledning till att regeringen rent praktiskt skulle behöva utökade befogenheter när det räcker med att 55 välbetalda politiker beläggs med reseförbud, så att riksdagen vid varje given tidpunkt kan ta de brådskande beslut som situationen pä grund av Covid-19 kräver.