Sonesson: Staffanstorp blir pilotkommun för Covid Symtom Tracker appen

Politik inrikes Samhälle

Christian Sonesson: Staffanstorps kommun stöttar unikt forskningsprojekt vid Lunds Universitet och blir pilotkommun i landet att använda geografiskt dataunderlag från appen i syfte att ta väl underbyggda beslut.

Gå in och ladda ner appen Covid Symptom Tracker och bidra till forskningen och kampen att begränsa virusets effekter i Staffanstorps kommun. Tillsammans kan vi motverka smittan!

Läs mer nedan och på länken.

”En minut varje dag. Så lång tid tar det för att bidra till att ge en samlad överblick av hälsotillståndet i landet och minska spridningsrisken av coronaviruset covid-19. I en gratisapp som nu lanseras i Sverige av forskare från Lunds universitet kan du rapportera dina symtom och därmed hjälpa till att stärka kunskapen om covid-19.

Forskarna bakom studien Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi, och Maria Gomez, professor i fysiologi, hoppas att data från appen ska ge en bättre bild av sjukdomsförloppet kring covid-19 och varför vissa drabbas lindrigt och andra blir svårt sjuka och till och med dör.
Staffanstorps kommun stödjer forskningsprojektet och kommer att ta del av informationen som genereras. Något som kan leda till mer precisa beslut för att begränsa coronasmittan.

– Jag uppmanar alla invånare och anställda i Staffanstorps kommun att delta i studien så att vi kan få ett bättre geografiskt underlag när vi ska fatta beslut om åtgärder för att begränsa coronasmittan, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

Appen har utvecklats i London och används numera i England, USA och Sverige. Det jobbas intensivt för att lansera appen i andra länder. Paul Franks har tillsammans med Maria Gomez anpassat appen så att den kan användas i Sverige. De har nu inlett en forskningsstudie för att ge en samlad överblick av hälsotillståndet i landet.

– Med underlaget från appen kan vi närmast i realtid följa smittan och bli mer precisa i kommunens beslut. Exempelvis om vi behöver stänga ner vissa verksamheter eller gå upp i högre nivå gällande skyddsmaterial inom äldreomsorgen, säger Christian Sonesson.

– Det är exakt så som appen är tänkt att användas. Ju fler människor som använder den desto bättre. Vi är glada att Staffanstorp ser potentialen i det här forskningsprojektet och de kan bli pionjär när det gäller att visa hur detta kan vara till nytta, säger Maria Gomez, professor i fysiologi vid Lunds universitet.”

https://staffanstorp.se/2020/05/05/coronaapp/

Mer information om appen kan du läsa på Lunds universitets hemsida genom att klicka här:

https://www.covid19app.lu.se/