Dör folk i covid-19 utan vård för att myndigheterna ska kunna säga att ”vi lyckades hålla intagskurvan för intensivvård under kapacitetstaket”?

Samhälle

Denna fråga har Jan Sandberg tittat närmare på. Sverige visar nämligen upp en överlevnadsstatistik för IVA på 80%, medans Italien och Spanien har motsvarande överlevnadsstatistik på runt 50%.

Det man kan fråga sig är om Sverige är världsbäst på IVA eller om det döljer en inhuman gallring. Efter regionernas nya instruktion till läkarna om hur det är tänkt att de ska gallra, som jag skrev om här är det inte otänkbart att så är fallet.

Jan Sandberg: Om ”att hålla nere kurvan och rädda sjukvården”

Hela tiden genom den här krisen har vi haft ungefär 20% lediga IVA-platser med tillhörande personal.

Kurvan över nya IVA-inläggningar ligger nästan alldeles horisontell, dag efter dag på Folkhälsomyndighetens pressträffar. Trots att kurvorna över ackumulerat smittade och ackumulerat avlidna, fortsätter att stiga tämligen brant (dock rätlinjigt numera).

Varje dag 400 – 800 nya bekräftat smittade, varje dag 70 – 185 nya dödsfall…

Och just det är anmärkningsvärt av tre skäl:

1) Vi vet att man blir kvar ganska länge på IVA. Vårdtiden är ofta flera veckor. Om de som redan lagts in, blir kvar länge, och hela tiden nya patienter tillkommer i en snabb ström, varför fylls inte de här resterande 20 % av IVA-platserna? Visst, man har byggt ut IVA-kapaciteten. Men inte i den takt som antalet bekräftat smittade och döda uppvisar.

2) Vi vet att Covid-19-överlevnaden på IVA är världsrekordhög i Sverige, 80 % (David Konrad, Karolinska, TV-doktor Mikael et al). Spanien, Italien och Storbritannien ligger betydligt lägre, 50 % och ibland ännu lägre.

Är vi världsbäst på IVA-vård i Sverige? Eller sorterar vi medvetet bort alla de som har 50% överlevnadschanser, 25% överlevnadschanser och så vidare?

Alltså människor som skulle kunna ha räddats, men som nu får palliativt med morfin på äldreboendet istället? ”25% är inte lika med 0%”.

3) I skrivande stund 2 maj har 2.667 personer officiellt avlidit i Covid-19 I Sverige. Samtidigt så IVA-vårdas/har IVA-vårdats ackumulerat 1.512 personer sedan pandemin startade. Som ni ser under 2) är överlevnaden på IVA 80%. Om ni har överseende med att jag använder även de som just nu ligger på IVA, och därmed med okänt slutresultat, men kan acceptera uträkningen ändå, så innebär detta att 1.512 x 0,2 = 302 personer har dött/kommer att dö på IVA.

Detta innebär då att 2.667 – 302 = 2.365 personer har dött utanför IVA-vården! = 89%!

89%! Smaka på det! När vi har konstant 20% ledig IVA-kapacitet?

Hade verkligen ingen av dessa 2.365 personer kunnat räddas med IVA-vård?

Om så är fallet, bör vi ställa oss frågan:

Är den lediga IVA-kapaciteten till för

A) de som insjuknar i Covid-19?

B) att Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen på pressträffarna ska kunna hävda att ”vi har lyckats hålla nere kurvan”?

Alternativ B) känns inte särskilt humant, faktiskt.

IVA-sköterska Lisa Hassel, som hjälpt till på Huddinge Sjukhus:

”De vi vårdar är födda på 50-, 60- och 70-talet. Framför allt 60-talister väldigt många. Den yngsta var född I slutet av 90-talet. De hade inte direkt några sjukdomar i bakgrunden. Högt blodtryck, Typ 2-diabetes. Det är ju sånt gemene man går runt och bär på”.

Verkligheten. Där ligger inte våra äldre. De som byggde upp det Sverige vi lever i. Som betalat skatt hela sina liv, utan att be om några särskilda bidrag eller andra förmåner.

De kvävs och drunknar nu i sitt eget slem. Utan syrgas. Utan intensivvård. På sina äldreboenden, i hemtjänsten och i sina egna hem i hela landet.

Men det ger ett fint intryck av trygghet och kompetens att förmedla till allmänheten. Att vi har 20% tomma platser tillgängliga inom IVA-vården. Vad duktiga våra myndigheter har varit. Och vilken bra strategi vi har följt.

Efter vädjan från Stockholm – sex IVA-medarbetare från Helsingborg ställde upp

Är det de gamla som höjer dödstalen i Sverige? Jan Sandberg fortsätter:

De höga dödstalen: desinformation i TV4

Folkhälsomyndigheten hävdar enligt TV4 att anledningen till att Sveriges relativt höga dödstal/capita beror på att vi till skillnad från många andra länder räknar även de som dör hemma eller inom äldreomsorgen.

Det är en ren lögn. Som Wallensten sa på presskonferensen i mitten av april, registreras endast de som diagnosticerats med Covid-19, som avlidna i Covid-19. Vilket avgörs med tester på sjukhus. Om tester av avlidna ska göras, krävs för det första att de ska ha blivit inlagda på sjukhus. De flesta hamnar inte där, alls.

Sedan krävs det att sjukvården, i en synnerligen ansträngd situation, ska prioritera att testa avlidna. Vilket beslutas av sjukvården på plats. Och prioriteras av lätt insedda skäl inte.

Resonemanget här ser alltså inte ut att stämma: ”Flera länder missar covid-dödsfall på äldreboenden.”

Morfininjektion 2,5 – 5 mg vid behov

Inte syrgas. Detta, gott folk, är aktiv dödshjälp. Morfin sänker andningsfrekvensen = snabbare död. Ett sätt att hålla IVA-beläggningen låg, och bårhus- och krematoriebeläggningen hög.

En bårhus- och krematoriebeläggning som inte nödvändigtvis hamnar i Covid-19-statistiken. Dör den gamle utan att testas för Covid-19, hamnar denne inte heller i dödstalen för Covid-19.

”Win-Win” för staten, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

https://m.youtube.com/watch?v=2aGXr-q7YU0

Hur covid-19 fungerar i kroppen enligt nuvarande kunskapsläge förklaras kort här. Immunförsvaret blir coronapatientens värsta fiende – ”Det blir kaos i systemet”

Svenska intensivvårdsregistret SIR

Överläkare: Över 80 procent överlever intensivvården

Jan Sandberg är samhällsdebattör. Du hittar hans facebookprofil här.