Jan Sandberg: De som för argumentet att ”lockdown gör ingen skillnad” missar en viktig poäng. Det finns tre scenarion, inte två.

Samhälle

Konsten Att Jämföra Strategier

De som hävdar att Sveriges coronastrategi kan komma att bli framgångsrik, lyfter helt korrekt gärna fram att länder som Belgien (754), Spanien (535), Storbritannien (533), Italien (490), Frankrike (404) och Holland (318), trots lockdown och stränga restriktioner, fortfarande har en högre dödlighet per miljon invånare, än Sverige (313).

Argumentet är att ”lockdown gör ingen skillnad”, att ”andra länder kommer att få nya smittoutbrott när de öppnar upp sina länder igen” och ”vi kan jämföra först efteråt”.

De missar dock en poäng.

Som utvecklingen har framskridit, finns det nämligen inte två nationella scenarion, utan tre:

1) De länder som snabbt insåg hotet, och agerade kraftfullt. De satte upptäckta smitthärdar i karantän, stängde ned, testade brett och omfattande, isolerade upptäckta fall, smittspårade dessas kontakter, testade igen, isolerade dessa nya fall och så vidare. De lät aldrig viruset spridas ostört. Dessa är de framgångsrika länderna.

I denna grupp ingår Taiwan (0.3), Singapore (4), Kina (4), Australien (4), Japan (5), Sydkorea (5), Nya Zealand (5), Kuba (7), Lettland (12), Ryssland (12), Grekland (14), Litauen (20), Polen (21), Kroatien (22), Bosnien och Herzegovina (26), Tjeckien (27), Israel (29), Island (31), Serbien (37), Ungern (42), Norge (43), Turkiet (46), Estland (49), Finland (54), Österrike (71), Danmark (90), Tyskland (99), Portugal (111) och Kanada (129).

2) De länder som initialt underskattade hotet, överraskades “med byxorna nere”, men agerade kraftfullt.

Åtgärderna var kraftfulla och funktionella, som lockdown, karantän och hårda restriktioner, men i detta läge var viruset redan allmänt spritt i alla samhällsgrupper. Omfattande dödlighet och sjuklighet kunde därför inte undvikas. Däremot skulle de införda restriktionerna och den utökade testningen, smittspårningen och utökade sjukvårdskapaciteten, minska dödligheten på sikt.

I denna grupp ingår Schweiz (224), USA (228), Holland (318), Irland (319), Frankrike (404), Italien (490), Storbritannien (533), Spanien (535) och Belgien (754).

Viktigt att uppmärksamma att samtliga dessa länder, förutom USA och Storbritannien i nuläget visar en minskande dödlighet.

Jämför man till exempel tidsintervallerna 1 april-20 april med 21 april-8 maj, ser den genomsnittliga dödssiffran per dag ut så här: Schweiz (från 53 till 22), Holland (från 145 till 90), Frankrike (från 908 till 332), Italien (från 615 till 338), Spanien (från 654 till 333) och Belgien (från 277 till 150).

Här verkar det sannolikt som om de kraftfulla åtgärderna har haft en betydande effekt.

3) De länder som initialt underskattade hotet, fortsatte blunda, avstod från kraftfulla ansatser och efter hand har fått erfara omfattningen.

I dessa länder kan man egentligen bara hoppas på flockimmunitet och att ett vaccin kommer inom en snar framtid.

Konsekvensen är att dödstalen kommer att bli förfärliga.

I denna grupp ingår Sverige (313). Länder som Equador (119), Brasilien (46) och Mexico (27) skulle kunna höra till denna grupp, initialt bagatelliserade dessa länders stattsledare, men det kan mycket väl vara så att dessa radikalt har förändrat sina strategier i nuläget.

Vad man dock kan säga, är att detta förhållningssätt ger långa platåer eller rent av ökningar. Sverige hade en genomsnittlig daglig dödlighet under perioden 1 april-20 april på 72 personer. Under perioden 21 april-8 maj var vi uppe på 87.

Hur länge fortsätter vi ligga kvar på platå? En månad? Två? Ett halvår?

Data är hämtat 2020-05-08.

Referenser:

Populationsdata

CIA World Factbook (olika länders befolkningsdata ”spretar”, därför Juli 2020 est.)

Covid-19-statistik

c19.se

coronakartan.se

John Hopkins University and medicin coronavirus Resourse Center