Codex Oera Linda – Vi kan hitta ny styrka här i våra saknade rötter

Samhälle

 

”Okke, min son, du måste bevara dessa böcker med kropp och själ.
De innehåller hela vårt folks historia såväl som våra förfäder.

Förra året räddade jag dem i syndafloden, liksom du och din mor; men de blev blöta och började därför vittra. För att inte förlora dem kopierade jag dem på utländskt papper. Om du ärver dem, måste du kopiera dem på samma sätt, och dina barn måste göra det också, så att de aldrig går förlorade.”

Detta är inledningsraderna i manuskriptet Oera Linda. Ett av de mest spännande och potentiellt explosiva och betydelsefulla dokumenten som lyfts fram i modern tid.

Detta arbete vi ska diskutera är kontroversiellt, och dess legitimitet är fortfarande i hög grad rasande debatterat. Manuskriptet avvisas aggressivt av de flesta akademiker, och på grund av att detta avvisande till stor del verkar drivas av alla tänkbara felaktiga motiv och ofta är så konstiga och frenetiska till sin karaktär, måste deras avvisande mötas med viss skeptisism.

Asha Logos:

Ända sedan min första läsning av det översatta manuskriptet har det fastnat i mig på ett aldrig tidigare skådat sätt.

Dess innehåll tycks hämtat ur djupet av en brunn av tidlös visdom, på ett sätt som är svårt att beskriva.

Den filosofi och världsbild som ges uttryck för här liknar praktiskt taget helt den bild jag själv har av hur sundhet, harmoni, vitalitet och ett ramverk för att bygga ett samhälle ska utformas som alltid strävar efter att nå nya höjder, i motsats till att falla tillbaka i utveckling.

Det här arbetet verkar tala till våra egna västerländska kärnegenskaper, åtminstone vad jag tror att de är, baserat på allt av kunskap som jag har kunnat samla, mer än något annat jag någonsin har läst.

Den är skriven i en stil och ett manus nästan lika spännande som dess innehåll.

Vissa har hävdat att det är det mest antienta skrivspråket i den indoeuropeiska familjen, och fungerar som influens och insperation till många andra språk. Skriftspråket använder sig av ett sexekrat hjul för att formulera varje bokstav och siffra. Skrivtecken, som för det mesta, är läsbara av många som talar de indoeuropeiska språken än idag.

En av många anledningar till att detta dokument är så explosivt, om det är legitimt, är att det talar om händelser som sträcker sig tillbaka till 2000 f.Kr. på ett sätt som gör att många delar av etablerad historieskrivning måste omvärderas.

Akademiker är, enligt min (Mayas) erfarenhet, inte den yrkesgrupp som är mest benägna att kullkasta allt de lärt sig och byggt upp sin karriär på, för att omvärdera och tänka i helt nya banor.

Manuskriptet berättar om en ras, stam eller nations historia, periodvis och sporadiskt under flera årtusenden.

En annan anledning till att akademin så hetskt hävdar att den inte är äkta, trots att det finns objektiva saker som talar för dess äkthet, är att den sätter den vithyade rasen som ursprung till mycket (skriftspråk, byggnadskonst, kalender och mycket mer som Asha Logos nämner i videon nedan) på många platser runt om i vår värld, mer än vad som skulle vara gångbart i en värld där vita helst ska skämmas och lämna plats till människor med annan etnisk härkomst.

I Olb (Oera Linda book) finns en sammanställd kronologin som började med att korta historiska fragment koperades från skrifter på väggarna på burgar och citerdailes. Sedan har texter lagts till periodvis genom tiden när dokumentet ärvts vidare genom en familjelinje, familjen Oera Linda i Friesland, Nederländerna.

Fryas folks tideräkning börjar det år âldland/âtland (det gamla landet) sjönk i en naturkatastrof. Innan dess var det Fryas folks hemvist. Därefter verkar de ha slagit sig ner främst i Friesland, som idag ligger företrädesvis i Nederländerna. De var ett sjöfarande folk, och fanns troligen i Sverige också. De länder som Asha Logos nämner i videon är bland annat Danmark, Grekland och Indien. Naturkatastrofen inträffade 2193 f.Kr. Det första citatet här ovan hänvisar till den händelsen.

Folkgruppen Oera Linda talar till, och de som hävdas för dess författarskap, kallas Fryas folk eller Fryas barn, efter deras pretenetour Frya.

Det talar till en kultur som värdesätter övertygelse, karaktär, ärlighet och rättvisa och särskilt självdisciplin, mycket högre än materiell vinst.

För att motverka korruption kunde till exempel en kung endast regera i tre år, och ingen släkting närmare än fyra släktled bort fick efterträda honom. Ny kung utsågs genom att folket gick till val.

Deras trossystem är enkelt och rakt fram monoteistiskt på ett sätt som liknar de kungliga skyterna eller de gamla germanerna.

Från Oera Linda:

”Från Wralda utgår allt – först början, sedan tiden och efteråt Irtha, jorden. Irtha födde tre döttrar – Lyda, Finda och Frya – mödrarna till de tre olika raserna, svart, gul och vit – Afrika, Asien och Europa. Som sådan är Frya moder till Fryas folk, Frieslanders. Hon är representant för Wralda, och vördas för sin klokhet. Frya har etablerat sin ”Tex”, den första lagen, och har etablerat religionen för det eviga ljuset.

Uttrycket för gudstron består i underhållet av en evigt brinnande lampa, foddik, av prästinnor, jungfrur. I spetsen för jungfrurna i varje stad stod en Burgtmaagd, och överhuvudet för Burgtmaagden var Eeremoeder från Fryasburgt av Texland. Eeremoeder är ansvarig för hela landets välbefinnande. Kungarna gör ingenting utan hennes råd och godkännande. Den första Eeremoeder utsågs av Frya själv och kallades Fâsta.

De hade en betydande och mycket stark motvilja mot korruption som ett kärnbudskap. De skriver om präster som kan försöka använda andlig praktik som en kontrollmekanism för att korrumpera för sina mål.

Citat: ”De kommer från öster ur prästernas sköte. Det kommer att föda så mycket oordning att Irtha inte kommer att kunna dricka blodet från sina dödade barn. Det kommer att sprida mörker, över människors sinnen som stormmoln över solljuset. Överallt ska hantverk och bedrägeri kämpa mot frihet och rättvisa.

För våra älskade förfäder, skull och för vår dyrbara Frihets skull, tusen gånger ber jag dig kära, att aldrig låta en munks ögon gå över dessa skrifter. De talar ljuva ord men obemärkt blandar de sig i allt som rör oss Fryas. De samarbetar med utländska kungar som betalar dem bra.

De vet att vi är deras största fiender eftersom vi vågar tala om frihet, rättvisa och kungliga skyldigheter. Därför vill de utplåna alla spår efter förfädernas arv och det som finns kvar av vår moral. Mina kära, jag har besökt deras palats. Om Wralda tillåter det, och om vi inte stärker oss, kommer de att utrota oss alla.”

Wralda är titeln de använder för det gudomliga, Skaparen och den singulära kraften bakom allt. De talar om honom också som allfadern, det som allting springer eller rinner ur.

För att citera direkt från anteckningarna från den ursprungliga översättaren av Olb Jan Ottema: Walmers ordbok över mytologi, Allfahter, den nordiska antikens högsta gud och bevis på att folken som bodde i Sverige, Norge och halva Tyskland hade erkänt den renaste dyrkan av Gud som grunden för deras religion. Ty i honom finner vi alla ädla egenskaper, som den mosaiska traditionen fäste vid det outsägliga och den kristna religionen till den ende guden, utan att något av dragen förvrängde den upphöjda gudsbilden med mänskliga egenskaper såsom passioner, ilska, hämnd, iver och svartsjuka. Han är skaparens befälhavare och vägvisaren i universum.

Hans andetag, blåser genom alla tider, hans storhet och hans kraft är oförklarlig, och ingen kan föreställa sig honom för Han har aldrig visat sig för en dödlig. Och när hans Ande, hans andedräkt bor på jorden, är det i skuggorna av mystiska lundar och tysta, heliga skogar tillägnade honom.

Och för att citera Oera linda texten direkt: Wralda är den äldsta eller urgamla över äldsta. För han skapade allt. Wralda är allt i alla, för Han är evig. Wralda är allestädes närvarande men ändå osynlig. Därför kallas varelsen ande. Allt vi kan se av honom är de skapade varelserna som kommer och går igen genom hans liv. För från Wralda går allt och till honom återvänder allt. Ur Wralda kommer både början och slutet. Alla saker smälter samman i honom. Wralda, är den enda Allsmäktige varelsen eftersom all annan makt är lånad från honom och återgår till honom. Från Wralda hämtas alla krafter och alla krafter återvände till honom igen. Därför är han ensam den skapande varelsen och ingenting skapas utanför honom.

Wralda etablerade eviga principer, eller Iowa, och allt som skapades. Och regler kan bara vara bra om de bygger på dessa principer. Även om allt är en del av Wralda, är ondska mot folket inte av honom. Ondska kommer från lättja, slarv och dumhet. Därför kan det skada folket men aldrig Wralda.

Med hjulet vrids all skapelse och alla förändringar framåt. Men bara Gud är oföränderlig. Eftersom Wralda är Gud kan han inte förändras och eftersom han bara finns, är han varande och allt annat uppstår. Medan hans liv ständigt utvecklas, kan ingenting förbli stillastående. Därför ändrar alla varelser sin position och sin form, såväl som sina sinnen. Därför kan varken jorden själv eller någon varelse någonsin säga ”Jag är” utan ”jag var”. Likaså kan ingen människa någonsin säga ”tänker jag” utan snarare ”tänkte jag”.

Iowa hänvisar till de regler som är inpräntade lika i alla människors hjärtan för att de ska veta vad som är rätt och vad som är fel, och genom vilka de kan bedöma sina egna och andras handlingar, det vill säga så långt som de har uppfostrats väl och inte är korrumperade.

Det fanns också en annan betydelse av Iowa. Iowa relaterar också till AE som i vatten, som jämnt och slätt som vatten, som inte störs av vindstorm eller något annat. Då störs vattnet och blir ojämnt. Men det har alltid en tendens att bli jämnt igen. Det är dess natur, precis som böjelsen till rättvisa och frihet finns hos Fryas barn. Vi härleder denna läggning från vår Father Wraldas anda, som talar starkt i Fryas barn och för evigt kommer att förbli så.

I denna inledande text är ambitionen att ge en tillräckligt överskådlig bakgrund för att kunna ta till sig Asha Logos utmärkta del 1 i hans serie om Oera Linda. I serien återstår sedan två avsnitt.

Mycket nöje:

Jan Ott har skrivit den senaste, och mest fullständiga, översättningen av Oera Linda book från Fryas språk till engelska. I den inbundna varianten ingår också högupplösta färgfotografier av samtliga sidor av Oera Linda book, med raderna numrerade och översättningen bredvid, så att den som själv vill läsa originaltexten kan göra det. Asha Logos (som har gjort videoserien, där del 1 finns ovan) har skrivit förordet till boken.

Jan Ott har startat Oera Linda foundation för att främja forskning och information om manuskriptet. Du kan också köpa boken där. Du hittar den här:

https://oeralinda.org/

 

 

2 thoughts on “Codex Oera Linda – Vi kan hitta ny styrka här i våra saknade rötter

Comments are closed.