Vi behöver förfädernas jord under våra fötter

Samhälle

 

Denna inledande video av Asha Logos ger en mycket bra överblick. Han nämner Oera Linda book och Fryans, vilket är våra förfäder, i grunden vi blåöda ljushyade nordbor. Eftersom vithyades historia inte framhävs, utan snarare döljs och förminskas, om den inte smutskastas, så kommer jag som en motreaktion och för att på det sätt jag kan motarbeta detta skadliga ofog att ägna betydlig uppmärksamhet åt detta. Vi har nämligen en alldeles strålande historia, och i de tider vi befinner oss i nu behöver vi förfädernas jord under våra fötter. Men vi börjar från början.

För att hänga med i fortsatta videos och texter i den här serien rekommenderar jag att du tittar på denna video av Asha Logos:

Jag vill också skicka med denna text hämtad från en video av Asha Logos: Jag talade om institutionell fångenskap och jag tror att detta är en användbar ram och en term som vi borde använda mycket oftare eftersom den verkar tala till hjärtat av allt som plågar oss för tillfället.

Ingen med sans anser att de som för närvarande har makten och har inflytande är en korrekt representation av allmänheten i stort, oavsett om det är media, företagsvärldens underhållning och populärkultur, eller den politiska sfären i detta skede.

En person skulle behöva vara blind för att inte se det. Bara de som är villiga att ge röst åt vissa synpunkter får komma in i och bli främjade inom dessa världar. Och det är just därför det hela är dömt att falla samman.

Ett folk som styrs av en liten delmängd som inte på något sätt representerar deras intressen är ett folk som är moget för revolution eller hamnar i påtvingad tyranni. Jag tror uppriktigt att vi är på väg mot det förra på ett eller annat sätt. Oavsett så finns det en god chans att de kommande åren kommer att bli ännu mer ansträngande och dränerande än de tidigare utmattande och demoraliserande i högsta grad. Troligen kommer ledare och makthavare att bli allt mer inkompetenta och korrupta och fräcka, och allt mer småaktiga och illvilliga.

Det vi upplever är en degeneration på alla fronter och anledningen till att det till och med måste bli värre innan det blir bättre beror på den där ljumma delen av befolkningen som lurats att tänka att allt kan på något magiskt sätt bara blåsa över eller lösa sig självt. Det här elementet av befolkningen kan behöva se och uppleva några riktigt hemska saker innan de slutligen skakas om tillräckligt.

Det urartar verkligen nu i en nästan otrolig takt. Överallt har arkitekturen gjorts deprimerande, modern musik är själlös, modern konst oinspirerande. Porr och skräpmat är billig och finns i riklig mängd. Nästan alla nyheter är deprimerande – nästan alla annonser är aggressivt bedrägliga.

När Jesus drev månglarna ur templet var det ett uttryck för ett mikrokosmos av den större kampen vi ser nu på sätt och vis. Helst är vår värld tänkt att vara en förlängning av Guds hus. Hans skapelse som tickar framåt i enlighet med hans vilja.

Ändå håller den på att förvandlas till en billig marknadsplats där vårt land och våra strukturer kollapsar.

Jag tror starkt på att målet måste vara ett fokus på att maximera fysisk, själslig och andlig hälsa framför allt, och ett erkännande av att dessa tre typer av hälsa är starkt korrelerade och sammanlänkade.

Enligt min åsikt är idealet en lätthet i sinnet i kombination med en djup och en bred inre styrka. Med andra ord, en lättsamhet som inte är ytlig eller tom.

Trots att jag inte håller med och har andra åsikter än Friedrich Nietzsche på flera fronter, uppskattade jag för alltid några av hans mest kraftfulla repliker och en av mina favoriter som jag tänker på är:
En mans mognad består i att återigen ha hittat det allvar man hade som barn i leken.
och: ”Vi får inte välja allt som händer oss under livet, men vi har ultimat kontroll över hur vi väljer att bearbeta och integrera dessa händelser”.

De mest friska och robusta människorna har historiskt sett hittat sätt att härda sig själva i svårigheter och lidande utan att bli bedövade, eller förlora sin anda av lekfullhet eller äventyr.

Jag är fullt medveten om att allt detta är lättare sagt än gjort, särskilt i den här miljön och vid en sådan tidpunkt i historien som vi befinner oss i nu, men naturligtvis är det också mycket viktigare nu än någonsin.

Så mycket du kan, försök att närma dig allt som stärker, lyfter och förbättrar dig och sträva efter att kringgå och undvika allt annat där det är möjligt.

Fokusera bara på det som stör tills du känner att du förstår det. Hjälp i tillräcklig grad till att motverka det eller skapa lösningar och inte ett enda ögonblick mer. Och för att hjälpa till att bekämpa denna känsla av att vara överväldigad, kom ihåg att vi inte personligen är ansvariga för tillståndet i världen. Vårt främsta ansvar är gentemot vår egen personliga sfär, oss själva, vår familj, våra vänner och vår stam. Gör vad du kan när du kan med vad du än har fått och detta är verkligen allt som kan begäras av dig.

Du har förmodligen hört uttrycket att ”en ofarlig man är inte en god man. En god man är en mycket, mycket farlig man som har sig själv under frivillig kontroll” med hänsyn till kraftfulla arketypiska känslor som ilska.

Till exempel dras jag alltid tillbaka till Chariot-liknelsen här. Dessa kan vara vilda och otämjda krafter, som kaotiskt skjuter fram hänsynslöst på sin egen väg eller så har vi hittat ett sätt att utnyttja dess kraft.

Mindre effektivt är ohanterade eller dåligt orientetade vredeskrafter eller hat. Det kan bli oerhört självdestruktivt.

Jag tror också att det är oerhört hjälpsamt att vara försiktiga med de ord vi använder och så långt det är möjligt ge dem verklig eftertanke och känna igen deras kraft och deras formande effekt innan vi använder dem. Det är så lätt att sprida utmattning eller hopplöshet om vi inte är betänksamma i vår kommunikation. Till och med Tucker Carlson faller i den här fällan då och då genom att säga saker som ”Och naturligtvis kommer de aldrig att möta straff” eller ”om några år kommer vi alla att vara … och sedan fortsätter han med att prata om något dystopiskt helveteslandskap.

Det kan tyckas vara en mindre och oviktig sak, men jag lovar dig, våra ord skapar vår verklighet. Naturligtvis betyder det inte att vi bara kan säga ”allt är bra” om och om igen när världen brinner till aska runt omkring oss, och det är här så mycket av det moderna och flyktiga och ytliga självhjälps-nonsenset kommer till korta, eftersom förbehållet här är att för att ha kraften att forma något bakom sig måste dessa ord också vara sanningsenliga ur synvinkeln hos den som uttalar dem och den som hör eller läser dem.

De måste intuitivt ringa sant i mottagarens öron. Ett uttalande som ”dessa människor kommer aldrig att möta rättvisa” stämmer till viss del för många som lyssnar, eftersom vi har haft en så lång period av den mest extrema orättvisa och korruption.

Men när man sänder ut ord om  detta definitiva ”aldrig”, särskilt någon med hans betydande plattform, kan det faktiskt hjälpa till att göra detta till verklighet.

Våra sinnen kan inte låta bli att bearbeta det, integrera och förbereda sig för och förvänta oss det värsta i enlighet med det som sägs. Det sker omedvetet. Man går in i ett mentalt tillstånd av förtvivlan och upplevd maktlöshet till den grad att det blir en självuppfyllande profetia.

Naturligtvis betyder detta inte att någon enda persons ord har makten att helt och omedelbart förändra ens perspektiv. Men den kumulativa kraften hos många människor som säger liknande saker har kraften att leda oss längs sådana vägar av ord, tankar och idéer.

Som allt annat är ord som talas med känslor bakom dem väldigt smittsamma. För vad det är värt, skulle jag vilja se oss alla göra en medveten ansträngning för att undvika sådana definitiva proklamationer när det finns en chans att de kanske inte kommer att förverkligas.

För att använda detta exempel på brottslingar på högsta nivå som aldrig står inför åtal. Tror vi verkligen att det kommer att vara så för alltid att ingenting skulle kunna eller någonsin skulle kunna inträffa under den breda tidsperioden ”alltid” för att förändra denna dynamik?

Hur många gånger i mänsklighetens historia har liknande situationer förekommit, bara för att det sedan plötsligt ha inträffat en kulturell eller politisk seismisk förändring som helt ändra sakernas tillstånd?

Jag tänker inte att ska hänfalla till optimistiska vanföreställningar eller idealistiska sådana i någon mening, så att vi missbedömmer de verkliga hindren framför oss, men jag känner att vi bör vara lika försiktiga med att inte låsa oss i detta tänkesätt att ingenting någonsin förändras.

Att hjälpa målet att förverkligas är att hitta det mest positiva sanningsenliga perspektivet, utan att kompromissa. Denna sanningsenlighet som en kritisk massa människor tänker och uttalar har kraften att på ett kraftfullt sätt förändra saker över tid. och effektivt.

Temat för de närmaste åren kommer sannolikt att vara att rida ut stormen samtidigt som vi hittar sätt att hjälpa till att lägga grunden till det som så småningom kommer att resa sig ur askan.

Ett annat dominerande tema kommer att vara en rasande fraktionsstrid mellan parasitiska element och deras köpta män och legosoldatarméer och de som vägrade att bli kuvade och söker ett mer hälsosamt och rättvist sätt att leva i enlighet med naturliga och högre lagar.

Vi kämpar mot parasitism och barnpredation, mot försöket att förstöra biologiska verkligheter om kön och ihopsmäktandet av kroppar för att skapa någon avskyvärd mellanväg, den fräcka omskrivningen av mänsklighetens historia för att skapa motsättningar mellan grupper på alla upptänkliga sätt.

Allt detta är ont och en tillfällig aberration som snart ska sopas bort. Naturen är självläkande eftersom den perfekta kreativa kraften bakom den, designade den att vara det. Detta betyder verkligen inte att hemska saker aldrig händer eller att mörkret aldrig triumferar tillfälligt, men att det på lång sikt alltid är en förlorad kamp mot naturen.

I slutändan vinner vi det här. Det är bara en fråga om när och hur och hur mycket mer av kostnad som kommer att behöva betalas i form av kollektivt lidande och umbäranden, och kanske blodsutgjutelse på vägen dit.

Håll huvudet uppe och undvik att bli lurad av falska berättelser som försöker få dig att tro att din tro representerar en minoritet i utkanten av samhället. Detta är kärnsyftet med institutionell fångenskap och moderna algoritmer, att presentera en helt felaktig bild av verkligheten för att tillåta ungefär 1 % att låtsas att de praktiskt taget är en majoritet och att deras idéer och mål representerar normer och mediansynpunkter för att ge uppfattningen att deras syn allsmäktigt har massivt folkligt stöd, och att situationen för alla som motsätter sig dem verkligen är hopplös.

Precis som man renar guld med eld, kommer dessa motgångar vara testet av starka män. Att komma ut på andra sidan med bortbrunnen slagg, eller åtminstone våra söner och döttrar kommer att göra det.

(Denna text är en sammanfattande översättning hämtad ur denna video https://youtu.be/pQ-y-EGMoS0

Hoppa fram ca 12 min om du vill höra originalet, vilket är lysande.)

Efter dessa texter och videos av Asha Logos kommer jag i kommande artiklar att fokusera på vårt folks undangömda historia.

Jag har i nuläget inte möjlighet att, annat än genom Substacks automatiska inlägg sprida mina artiklar varken på Twitter eller Facebook, så dela gärna denna och kommande artiklar med era vänner. Allt gott. /Maya