Louise Erixon: Sölvesborgs kommun höjer ambitionsnivån för skyddsutrustning i omsorgen.

Politik inrikes Samhälle

Louise Erixon: Samstyret anser att den viktigaste uppgiften vi nu har är att skydda riskgrupper från Covid-19 samt att minska smittspridning generellt. Därför har vi idag tagit viktiga beslut i vår kommun:

Imorse beslutade Krisledningsnämnden i Sölvesborg att ge Omsorgsnämnden ett ekonomiskt bemyndigande att inköpa skyddsutrustning till personal i omsorgsverksamheterna – detta för att kunna höja ambitionsnivån så att fler medarbetare än de som arbetar med konstaterat och misstänkt smittade får munskydd.

De behövliga inköpen kan ske med större risktagande än vanligt, beaktat det mycket trängande behov av skyddsutrustning som verksamheten befinner sig i, till exempel via utlandsköp med förskottsbetalning.

Under eftermiddagen beslutade Omsorgsnämnden med Robert Linden som ordförande att medarbetare som arbetar inom särskilda boenden, hemtjänst, hemsjukvård samt funktionshinderomsorg ska använda mun/andningsskydd vid all närkontakt med brukarna.

Detta gäller när förvaltningen har inköpt tillräckligt antal enklare munskydd och kommunicerat användandet till alla medarbetare, brukare och anhöriga.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

3 thoughts on “Louise Erixon: Sölvesborgs kommun höjer ambitionsnivån för skyddsutrustning i omsorgen.

Comments are closed.