Moderat källa avslöjar: Liberala moderater kallar skånemoderater för ”Våra bruna kollegor”

29 maj 2019 Synen på SD splittrar moderaterna i två läger och tonläget skruvas upp. Enligt en källa i moderaterna som varit närvarade på ett möte med Ulrica Schenström ska den senare ha kallat skånemoderaterna för ”våra bruna kolleger”. Kommunikationsansvarige för M i Stockholms län Mattias Thorsson ska ha uppmanat moderater att inte dela Ann […]

Continue Reading