Det är på tiden att hatbrotts-bestämmelserna börja åberopas vid förnedringsbrott mot etniska svenskar.

Reglerna om hatbrott är en straffmätningsregel och inte ett brott i sig. ”Fällande dom” avser ett visst brott, till exempel rån. I det uppmärksammade fallet som beskrevs ingående i Nyheter Idag i början av februari blev det fällande dom den 20:e februari för bland annat rån. Den 16 åring som hotade offret och urinerade på […]

Continue Reading

När kriminalvården försöker går HD emot. Extremistisk tolkning av koranen godkänns av HD

14 september 2019 Ett av kriminalvårdens uppdrag är att motverka radikalisering och extremism på anstalterna. Detta ser ut att bli svårt åtminstone när det gäller radikal litteratur. Kriminalvården har nekat en intagen att inneha en bok som av de experter som Kriminalvården anlitat för kunskapsinhämtning utgör en extremistisk tolkning av Koranen och används av våldsbejakande […]

Continue Reading

Sonesson ger sig inte om ordningsvakter.

5 september 2019 Varför gör ordningsmakten allt de kan för att hindra Sonesson att skapa trygghet i Staffanstorp? Poliser saknas och oron med ungdomsgäng i Staffanstorp är välkänd. Sonesson skriver på Facebook idag: Skam den som ger sig. Kammarrätten beviljar prövningstillstånd efter att han överklagat polismyndighetens samt förvaltningsrättens beslut om att inte få lov att fortsätta […]

Continue Reading

En rättsstat värdig namnet har opolitiska oberoende domstolar och författningsdomstol

30 mars 2019 I en rättsstat är domstolarna oberoende. För att säkerställa demokratins fortbestånd tillämpas i solida rättsstater maktdelning. Det innebär att den lagstiftande makten kontrolleras av en författningsdomstol som har makt att stoppa lagar som strider mot andra lagar. I Sverige finns ingen maktdelning och inga opolitiska fristående domstolar. I stället har vi politiska […]

Continue Reading