Sonesson ger sig inte om ordningsvakter.

Juridik inrikes Politik inrikes

5 september 2019

Varför gör ordningsmakten allt de kan för att hindra Sonesson att skapa trygghet i Staffanstorp? Poliser saknas och oron med ungdomsgäng i Staffanstorp är välkänd.

Sonesson skriver på Facebook idag:

Skam den som ger sig. Kammarrätten beviljar prövningstillstånd efter att han överklagat polismyndighetens samt förvaltningsrättens beslut om att inte få lov att fortsätta använda ordningsvakter i Staffanstorps kommun. Varför polisen inte vill ha ordningsvakter samtidigt som det råder stor polisbrist i landet är fortfarande en gåta. Otrygghet och ordningsproblem ska aldrig accepteras.

Viktig principiell fråga att få avgjord i högre instans eftersom första instanserna har dömt helt olika gällande samma lagstiftning på olika ställen i landet.

I Järvaområdet i Stockholm godkänner polisen ordningsvakter.

Staffanstorps kommuns överklagande: