Barcelonaavtalet, Socialdemokraterna och Global Compact for migration

Juridik migration Politik inrikes

9 september 2019

Under tidsperioden 1995 till 2018 har Sveriges regeringar undertecknat tre avtal som alla syftar till att öka migration, framförallt muslimsk sådan, och muslimskt inflytande i vårt land.

Barcelonaavtalet undertecknades 1995. I utbyte mot tillgång till olja och gas undertecknade de då tio EU-länderna avtalet med muslimska länder.

Argumenten för detta samarbete var:

  • Arabländerna kan leverera tillräckligt med olja och gas till de europeiska länderna i över hundra år i framtiden. Skulle de industrialiserade och högt tekniskt utvecklade europeiska länderna bestå som välfärdssamhälle, var en säker och stabil energiförsörjning nödvändig.
  • I början av 70-talet, pekade de demografiska kurvorna nedåt, barnafödandet var för lågt för att kunna upprätthålla en sund och hållbar befolkning. Även om det var full sysselsättning inom industrin, saknade en del sektorer arbetskraft. De muslimska länderna hade mängder av arbetskraft.

De muslimska ländernas krav var:

  • Öppna upp för invandring från muslimska världen.
  • Lätta spridningen av islam i Europa.
  • Komma igång med aktiviteterna för att främja attityder som ger en positiv bild av arabisk kultur till exempel. Fokusera skolor på Europas kulturella skuld mot Islam och fokusera på positiv propaganda av Islam.
  • Ge fullt stöd till de krav som Arabförbundet använde i Israel-Palestina konflikten.

Därefter blev ansvaret för genomförandet överlämnat till den enorma byråkratin i Bryssel, som är i kontinuerlig dialog med Saudiarabien, den arabiska ligan och ISESCO (Islamic Educational Seientific an Cultural Organization)

Sist i slutrapporten efter Barcelona-konferensen görs det klart att det är viktigt att EU-länderna samarbetar med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och islamiseringen av EU och EES-länderna.

Socialdemokraternas avtal med muslimerna
Den 15 juni 1994 fick Socialdemokraterna ett erbjudande. ”Vår politiska kommitté har haft bra dialog med andra partier men beslutet var att stödja socialdemokraterna”, hette det i brevet. ”Våra religiösa ledare har uppmanat alla deltagare i Fredagsbön att gå till vallokalerna den 18 september och rösta, de har meddelat att det finns inte något som hindrar muslimerna från att ge sina röster till socialdemokraterna som i tal och skrift försvarar de svaga i samhället.”

Undertecknarna representerade Sveriges Muslimska Råd (SMR), Sveriges Muslimska Förbund (SMUF), Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS), Islamiska Förbundet i Stockholm, samt en lång rad anslutna underföreningar, som man påstod tillsammans ”betjänar mer än 75 000 personer med muslimsk bakgrund”. Dessa organisationer har kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

Socialdemokraterna har i en skriven överenskommelse lovat Sveriges muslimska råd, SMR, att få in muslimer på riksdagslistor, landstingslistor och kommunala fullmäktigelistor. Detta avslöjade riksdagsledamoten Carina Hägg i en artikel i Expressen 2014 efter att hon petats från valbar plats pga kritik mot att Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa valdes in i partistyrelsen i S.

I dag är organisationer som står Muslimska Brödraskapet nära stora aktörer i organisationslivet i Sverige. Det slussas hundratals miljoner av våra skattepengar varje år genom Sveriges Unga Muslimer/Islamiska förbundets dotter- och sidoorganisationer från såväl MUCF, SST, Sida och Allmänna arvsfonden.

Global Compact
Global Compact for migration undertecknades 10 december 2018. Regeringen har trots att många medborgare hört av sig och bett om en svensk översättning inte gett ut någon sådan. Medborgare har därför själva försökt bilda sig en uppfattning om vad avtalet egentligen innebär. Swebbtv tillhandahåller ett av dessa försök till översättningar. Avtalet gör migration till en mänsklig rättighet. Det får inte heller göras någon skillnad på asylmigration och ekonomisk migration enligt avtalet. Sverige gör genom att underteckna avtalet åtaganden där migranter ges rätt till grundläggande sjukvård och tillgång till sjukvårdspersonal som talar deras språk. Vad grundläggande sjukvård avser framgår inte och inte heller om rättigheten ska gå före inhemska medborgares behov. De åtar sig också att utbilda mediaanställda i migrationsrelaterade frågor och terminologi. Staten ska alltså utbilda journalister i hur de ska uttrycka sig om migration och vilka ord de ska använda. Dessutom åtar sig underskrivande land att inte ge några pengar till media som systematiskt promotar intolerans mot migration.

Den övergångsregering som undertecknade detta långtgående avtal var på gränsen till legitim att teckna ett sådant avtal. Vad en övergångsregering får underteckna finns inte lagstadgat men långtgående internationella avtal där Sverige gör åtaganden är det sedan mycket länge praxis att man inte undertecknar. Många höga jurister uttalade att en övergångsregering inte bör underteckna denna typ av avtal. Det hindrade dem inte alls och den sk oppositionen protesterade mycket lamt.

Det kan misstänkas att Annie Lööfs teaterspel med hela Sverige och regeringsbildningen under 2018 hade som syfte att övergångsregeringen skulle hinna skriva under avtalet innan en regering bildades. Så snart avtalet var underskrivet gick det snabbt att bilda regering. I en artikel i Expressen 2018 skriver Birger Schlaug och laLou Lindholm om Annie Lööfs medlemsskap i Triatriala kommissionen sedan 2017.

Samtliga avtal kan betraktas som ett extremt svek mot den Svenska befolkningen.

Bilderberggruppen och Trialateral Commission är helt slutna organisationer. De främsta bland dessa är företrädare för monetära intressen såsom transnationella bolag, finansiärer, banker och medievärlden. Syftet är varken att värna demokrati, demokratiska institutioner eller några andra av de värdeskapande ord de använder i kommunikationen.

Migrationens nästa stora våg är på väg in. Turkiet vill skapa en buffertzon i Syrien och hotar med att släppa på flyktingströmmen om han inte får som han vill. Det finns 3,6 miljoner syrier i Turkiet. Det är troligt att det bara är en tidsfråga innan Turkiet kräver medlemsskap i EU eller visumfrihet för alla turkar till EU för att inte släppa på med flyktingar.

Det är på grund av EUs ovilja att skapa ett riktigt gränsförsvar på Medelhavet som Turkiet kan hålla EU gisslan i den här frågan. Det står EU fritt att patrullera exakt vid internationellt vatten och se till att migrantbåtar återsänds till ursprungshamnen. Eftersom de inte gör det får man utgå från att de inte vill göra det.

De sk “liberala” sossarna blockerade Salvini som försöker hålla emot flyktingströmmen som kommer över Medelhavet. Under den tid han verkat i den italienska regeringen har han minskat migrationen med 80 – 90%.

Samhället hårdnar för migrationskritiker och kritiker av islam. Studiefrämjandet avslutar sitt samarbete med Centrum för Sekulär Bildning för att de kritiserar islam. Näthatsgranskaren jagar vanliga medborgare som skriver negativt om religionen islam med stöd av polis och finansierad av statliga pengar.