Vad händer nu? Den globala finansiella revolutionen är här.

Inget land har framgångsrikt utmanat den amerikanska dollarns globala hegemoni – förrän nu. För utländska kritiker har det orimliga privilegiet med den amerikanska dollarn som global reservvaluta skavt länge. USA kan ge ut den här valutan uppbackad av ingenting annat än ”tilltron till Förenta staternas fulla trovärdighet och kredit.” Utländska regeringar som behöver dollar, accepterar […]

Continue Reading