Juntunen (SD) -Det finns inga 15-åriga gängkriminella snorungar som har en chans mot ett förenat folk som vill att staten ska lösa problemet med gängkriminella.

Politik inrikes Säkerhet

Sverigedemokraterna agerar såsom jag har önskat, skriver SD-politikern i Stockholms stad Tapani Juntunen på sin Facebooksida. ”När nu Sverigedemokraterna stryker en del politik så går utvecklingen i precis den riktning jag vill. Partiets Socialkonservativa ådra blir en mer systemorienterad konservatism. Det handlar om staten som en viktig faktor, som har en mycket viktig funktion. Han kommenterar Mattias Karlssons kommenterar till Kvartals artikel.

”Jag tycker det är helt utmärkt att partiet tonar ner all sängkammarpolitik.

Vi kan aldrig nånsin få ordning på saker i Sverige om vi låter staten förfalla.

Det går dessutom att fixa detta. Det finns inga 15 åriga gängkriminella snorungar som har en chans mot ett förenat folk som vill att staten ska lösa problemet med gängkriminella. Det finns inget som helst radikalkonservativt med detta. Det är ju snarare dagens situation som är radikal.

Det verkar dessutom som folk fortfarande drömmer om att snart kommer sossarna att lösa allt. Men det kommer inte att hända. Dom har tappat kontakten med folket från den tid de faktiskt hade en folkrörelse bakom sig. Nu är istället den bakomliggande rörelsen en bidragsberoende idélös koloss utan kontakt med verkligheten. De klarar inte längre av att göra de kursändringar som behövs. De har ideologiskt helt kört ner i ett identitetspolitiskt träsk, där de kravlar ihop med vänsterpartiets hudfärgsretoriker. Det stinker faktiskt.

Sverige har aldrig någonsin byggt på identitetspolitik, eller hudfärgsretorik. Det var just avsaknaden av sån retorik som hållt oss på rätt kurs.

Vi drömmer ju samma drömmar som Martin Luther King. Men i vänsterns värld är även han en rasist med dagens politik.

Hela det vänsterliberala komplexet är en ideologisk självgodhet där man säger sig värna om de svaga. Men i praktiken låter man de svaga bli fulla av kulhål. Det finns ingen godhet i det.”

Mattias Karlsson:

Gud, vad tröttsamt det är med akademiker som låtsas hålla på med något slags objektivt vetenskapligt arbete när de i själva verket bara ljuger, skarvar och fabulerar av propagandistiska skäl.

SD är inte och har aldrig varit ett radikalkonservativt parti. Radikalkonservatismen har sina rötter bland tyska tänkare såsom Jünger, Schmitt, Jung mfl. Den karaktäriseras framförallt av elitism, demokratiförakt, våldsromantik och militarism, stöd för väpnade revolutioner och antikapitalism. Inte ett enda av dessa kriterier stämmer in på SD.

Vi är anti-elitistiska, Vi är demokrater och vill fördjupa demokratin ytterligare genom fler inslag av direktdemokrati, vi är anti-imperialister, vi förkastar alla former av våldsanvändning som politisk metod, vi förkastar alla former av revolutionsvurmande och är enligt principprogrammet ett uttalat reformistiskt parti som vill genomföra samhällsförändringar stegvis och noga genomtänkt och vi är uttalade anhängare av marknadsekonomi och frihandel.

Enocksson säger i sin artikel att radikalkonservatismen definieras av anti-demokrati och hyllning av våldets politiska kraft och han säger att Teodor Holmberg som nämns i vårt principprogram var radikalkonservativ och anför sedan vårt omnämnande av Holmberg som ett bevis för att även vi är radikalkonservativa.

Nedan följer några citat ur Teodor Holmbergs programförklaring ”Svensk nationaldemokrati” från år 1906. Döm själva ifall Holmberg var en antidemokratisk våldsromantiker eller om statsvetaren Enocksson är en ohederlig propagandist:

”Nödvändigheten av att genom allmän rösträtt giva hel och full medborgarrätt åt envar hederlig person som uppfyller vissa villkor. Med samma ansvar för fosterlandet skall också ökad ansvarskänsla för dettas väl och ve, vakna och spira. Detta är vårt hopp!”

”Man kan ändock hylla fredstanken som ett ideal och arbeta för dess utbredande”

”Ur vår kärlek skall folklyckan framväxa”