Islamisten Masoud Kamali föreläser på Nyans öppningskonferens

Politik inrikes

18 september 2019

Islamisten Mikael Yüksel har som vi tidigare rapporterat om har startat ett nytt politiskt parti där han vill ha Mehmet Kaplan som partiledare. På söndag har partiet sin öppningskonferens där val av partiledare och övergripande politisk inriktning röstas igenom.

På öppningskonferensen föreläser islamisten Kamali

Vem är Kamali?

Kamali köptes ut från Mittuniversitetet i januari 2019 efter att han anklagats för att bland annat ha dödshotat rektorn och sexuellt trakasserat studenter och kollegor. I ett intressant videoklipp debatterar Hanif Bali mot honom om Mehmet Kaplan, Yasri Khan, Muslimska Brödraskapet mm. I videoklippet redogörs även för frågan kring hans avsked från Mittuniversitetet.

En tweet från honom säger mycket om hans politiska hemvist.

Den kommenteras av Jonathan Leman. Den iranska regimens medier ägnar sig inte åt antisemitism, förklarar Masoud Kamali, bara Israelkritik. Avslöjande. Detta med anledning av nyhet 2018-08-05 om iranska regimmediee på Ship to Gaza-fartyg. Bakgrund i Expo om IRIB/PressTV om att förintelsen beskrivs som en myt av Iranska medier.

Kommentaren är ett svar på Kamalis inlägg:

För att sätta Kamalis tweet i sitt sammanhang bör man veta att Ranstorp under en längre tid varit en nagel i ögat på islamister. Magnus Ranstorp är en av Sveriges högst ansedda terroristexperter. Han har en lång och gedigen kompetens inom området.

Vem är Magnus Ranstorp?

Han är sedan 2005 vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han invaldes 2006 som ledamot av Krigsvetenskapsakademin under avdelning nr 5 vid namn Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

År 2009 lade han fram en lägesrapport om hot mot demokratin som en ökad radikalisering inom Malmös muslimska grupper i Rosengård, vilket ledde till att han blev starkt kritiserad av dem islamistvänliga rörelsen. Han publicerade sedermera en rapport om våldsbejakande extremism i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro och bland de 22 rekommendationer han lade fram fanns förslaget att en nationell samordnade skulle arbeta med problemet. Uppdraget gick dessvärre till Mona Sahlin.

I juni 2017 fick Ranstorp i uppdrag av MSB att granska av salafister och jihadister i Sverige inom ramen för sitt arbete vid Försvarshögskolan.