Varje våldsbrottslings offer är ett för mycket. Är de inlåsta eller utvisade så gör de inga brott i Sverige

Politik inrikes Säkerhet Samhälle

Det verkar som att opinionen börjar mogna och se att den brottslighet vi har idag är grövre, med gärningsmän som i många fall inte själva anser sig omfattas av majoritetssamhällets rättsnormer.

Våra lagar är uppbyggda efter en förhållandevis laglydig befolkning där det var stigmatiserande att dömas för ett brott. I huvudsak gäller inte det för de som begår de grövsta brotten i Sverige idag.

De varken vill eller kan rehabiliteras. Många av dem rekryterades in i kriminalitet i tio-årsåldern och är redan livsstilskriminella när de är i 17- eller 18-årsåldern. De kan begå brott utan några allvarligare konsekvenser innan de är straffmyndiga.

De är uppvuxna i en omgivning där brott inte är stigmatiserande och majoritetssamhället är ”de andra”, främlingar som tillhör utgruppen.

I veckan gick biträdande rikspolischefen Mats Löfving ut och berättade att det finns minst 40 kriminella klaner i Sverige. Du kan höra klippet här.

Som samhälle måste vi inse att vi har tagit oss vatten över huvudet. Vi måste börja tänka på den laglydiga delen av befolkningen.

Ambitionen måste förflyttas från att försöka rehabilitera dessa grova brottslingar till ett fokus där vi istället skyddar samhället ifrån dem och undviker att skapa nya brottsoffer. Det gör vi genom att låsa in dem länge, för omgivningens skull.

Vi behöver se över om vi kan hyra fängelseplatser i andra EU-länder för de som ska utvisas efter att de har avtjänat fängelsestraffet för att frigöra fängelseplatser i svenska fängelser.

Dagens platsbrist i svenska fängelser leder till att dömda brottslingar släpps ut i samhället bland vanligt laglydigt folk i väntan på att avtjäna straffet.

Vi behöver ett större fokus på brottsoffrets prespektiv. Att möta den som har utsatt en för ett grovt våldsbrott ute i samhället kort efter att denne dömts är en fruktansvärt skrämmande upplevelse som inget brottsoffer ska behöva uppleva.

För samhället i övrigt är det också mycket viktigt att gärningsmän som begår grova våldsbrott avtjänar straffet direkt efter att de dömts. Annars hinner de begå nya brott och skapa nya brottsoffer.

Att regelmässigt utvisa utlänningar som begår våldsbrott och döms för brott med fängelse i straffskalan skulle minska antalet våldsbrottslingar i samhället.

Ambitionen att ändra lagar så att det blir möjligt att döma fler våldsbrottslingar till utvisning och pressa de vanligaste hemländerna att ta emot sina medborgare bör ökas betydligt.

Det skulle vara en stor vinst för samhällets laglydiga medborgare, för polis, domstolar och fängelser om fler våldsbrottslingar utvisades.

Tidigare artiklar i ämnet:

Otryggt med misshandel, rånförsök, drogförsäljning, hot mot vittnen. Familjen Ali Kahn kan göra vad de vill. Reportage från Angered av Sverigebilden.

Långa fängelsestraff fungerar

Uttrycker twitteranvändaren ”Peppe” Larsson polisens allmänna inställning måste omläggning ske genast.

Viktiga vägledande domar i Högsta Domstolen om utvisningar

Wikipedia Ingrupp och utgrupp.

Wikipedia Klan

Studio Axess 2020 – Per Brinkemo Klanen och kriminaliteten. En intervju där Per Brinkemo beskriver vad klan är, hur Tyskland har börjat jobba strukturerat med problemet klan och kriminalitet. Klanbaserad brottslighet avhandlas 13:30 in i klippet. Du hittar den här.

Viktiga böcker för att förstå hur klaner fungerar:

Mellan klan och stat av Per Brinkemo

Klanen – Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagens Sverige av Per Brinkemo