Långa fängelsestraff fungerar

Politik inrikes Samhälle

18 september 2019

Det påstås ofta kategoriskt att forskningen bevisat att hårdare straff inte fungerar. Men det är felaktigt. Faktum är att flera utförliga studier visar att mer straff kan minska brottsligheten på samhällsnivå.

Det finns gott om forskning som visar att hårdare straff kan fungera effektivt. I denna metaanalys av professor Steven D. Levitt konstaterar han att ”The evidence linking increased punishment to lower crime rates is very strong.”

”Typical estimates of elasticities of crime with respect to expected punishment range from –.10 to –.40, with estimates of the impact on violent crime generally larger than those for property crime (Marvell and Moody 1994, Spelman 1994, Levitt 1996, Donohue and Siegelman 1998).”

Varför hävdar kriminologer att straff inte fungerar?

När kriminologer förklarar att straff inte fungerar avses avskräckning eller gärningsmannens ”rehabilitering”. Vilket är korrekt. Men fängelse har också en inkapaciterande effekt. Och med tillräckligt långa straff minskar även individens benägenhet att begå brott på grund av ålder. Den grupp i samhället som utan tvekan är mest problematisk vad gäller brottslighet våld och otrygghet är män i brottsaktiv ålder 15 – 44 år. Där finns testosteronet och våldspotentialen.

När det gäller unga pekar forskningen på att den mest effektiva individualpreventionen är stödjande program i hemmiljön eller småskaliga institutioner som möjliggör individuell utveckling. Eftersom stödjande program i hemmiljön testats i väldigt många år är små institutioner vägen framåt.

Högaktiva grovt kriminella unga eller unga som återkommande begår brott bör inkapaciteras med långa straff.

Genom att inrätta särskilda ungdomsfängelser där ungdomarna får sitta tillräckligt länge kan flera mål uppnås för att få den unga att bli en fungerande samhällsmedborgare. Genom längre fängelsestraff bryter de kontakten med den kriminella miljön. Många av dem är narkotikaberoende, vilket är en bedragande orsak till att de inte kan ta sig ut den kriminella miljön. Det krävs tid för kriminalvården att hinna vårda och rehabilitera dem för beroendet. Den tiden finns inte vid alltför korta fängelsestraff. De behöver många gånger också andra rehabiliteringsåtgärder och detta så tidigt som möjligt i den kriminella karriären för att kunna bryta med den kriminella världen. Det kräver dock att även mycket unga förbrytare får häktas och döms till tillräckligt långa straff.

Ungdomsrabatten måste därför tas bort, liksom mängdrabatten. Varje brott ska straffas för sig. Har man begått flera brott ska strafftiderna läggas efter varandra. Detta även ur brottsofferperspektivet. Brottsoffer ska inte behöva se gärningsmannen komma undan straff för det brott denne utsatts för bara för att gärningsmannen även skadat andra människor genom sina brott.

När det pratas om att ungdomsrabatten behövs för att förhindra att unga brottslingar inte utvecklar en kriminell identitet är det viktigt att minnas att de som får mest rabatt är de som begår de allvarligaste brotten. Det vill sägs de som redan har byggt en kriminell identitet och karriär.

För få fängelseplatser

Många gärningsmän har utländsk härkomst eller en eller flera föräldrar med utländsk härkomst. De med utländskt medborgarskap bör obligatoriskt dömas till utvisning om brottet har fängelse i straffskalan. Det blir ett arbete för lagstiftaren. Lagen får skrivas om så att det svenska medborgarskapet återkallas i dessa fall och utvisningen ska gälla på livstid. På det sättet får vi färre brottsbenägna individer i samhället även på längre sikt eftersom återfall i brott är mycket vanligt. Straffen för utländska medborgare får avtjänas i hemlandet. Därmed frigörs många fängelseplatser och möjliggör att strafftiderna för de svenska brottslingarna förlängs. Det är önskvärt att fängelsestraff kan avtjänas snabbt. Det blir också möjligt när fängelseplatser frigörs.

Behöver vi ytterligare frigöra fängelseplatser i de svenska fängelserna kan vi hyra fängelseplatser i utlandet för de som har utländskt medborgarskap men inte kan utvisas till hemlandet på grund av verkställighetshinder.

Varför vinner samhället på längre fängelsestraff?

Vi uppnår vi flera mål. Vi frigör fängelseplatser. De som döms till brott kan avtjäna dem i anslutning till domen. Eftersom vi utvisar många av de kriminella blir det allteftersom färre individer som begår brott i samhället. Det gör att rättsväsendet får en rimligare arbetssituation och har kapacitet att utreda de brott som begås i större utsträckning.

Sjukvården som vårdar brottsoffer och gärningsmän får färre partieter och kan ägna mer tid till varje partiet. Det blir sannolikt också allteftersom färre och färre gängskjutningar, bombdåd, våldtäkter, rån och misshandelsfall eftersom antalet grova brottslingar är relativt få och dessa begår flertalet av brotten.

Den viktigaste aspekten av dem alla – det blir färre brottsoffer och mindre mänskligt lidande.