Miljoner i satsningar i Sölvesborg både på nutid och framtid efter historiskt positiva resultat

Politik inrikes

Sölvesborgs kommun går mot ett historiskt positivt resultat på årets budget. I måndags tog Samstyret Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala partiet SoL beslut om ett tilläggsanslag till kompletteringsbudgeten. Oppositionen valde att inte delta i beslutet.

De 9 miljonerna som var budgeterat ligger efter två kvartal på närmare 40 miljoner.

Louise Erixon: Detta var beslut vi kunde fatta då kommunen redovisar ett historiskt överskott.

Det handlade bland annat om hjärtstartare, halkskydd, inköp av akvarier, elcyklar till sjuksköterskor, bevattningsanläggningar, grillar, bänkar, microfilter till slöjdsalar. Totalt handlade det om runt fem miljoner kronor till verksamheterna och utöver det även en förtida inlösen av pensionsavsättningar. Totalt handlade det om 20 580 000 kommunala skattepengar.

Äldre får återuppleva sin hembygd

Mitt i pandemin får alla seniorer på Sölvesborgs kommuns särskilda boenden nu chansen att ut och resa virtuellt. En Sverigeunik satsning som med hjälp av teknik och scenografi tar resenären ut på en tågresa i hemtrakten. Från och med igår kan alla resa, luta sig tillbaka och bli serverad kaffe med kaka på utflykten.

Genom specialbyggda tågkupéer med en digital skärm som visar förinspelade resor får nu samtliga boende på Falkalyckan, Gerbogården, Slottsgården, Svalan och Tärnan en extra guldkant i sin vardag. Den fasta installationen finns tillgänglig som aktivitet alla dagar i veckan. Projektet har kunnat möjliggöras tack vare finansiellt stöd av Odd Fellow Sölvesborg.

Konceptet kommer över 200 personer till nytta. Genom att resa ut i den vackra lokala bygden ges möjligheten att fånga gamla minnen och skapa nya tillsammans. En chans att resa förbi sitt barndomshem, de bördiga fälten där man arbetat in sin första veckolön, eller ge sig ut på havet med slutdestination Hanö där man kanske mötte sin första kärlek?

Sölvesborgs kommuns styre satsar både på nutid och framtid.

-Att vi går mot ett så pass högt resultat är ett angenämt problem och Samstyret har gjort bedömningen att det motiverar ett extra fördelningsutrymme i år säger Louise Erixon.

Hon fortsätter:

– Genom att dels förinlösa pensioner på 15 miljoner kronor och dels avsätta 5,5 miljoner till verksamheterna tar vi både ansvar för framtiden och tillfredsställer behov i verksamheterna som finns nu. Vi lyckas genom beslutet också beta av ett antal punkter i Samstyrets handlingsprogram.

Du hittar samtliga kostnadsposter i länk nedan.

En av fyra svenska kommuner som beviljats EU-bidrag

Louise Erixon undertecknade på fredagen avtal med EU, vilket ger Sölvesborg ca 100 000 kronor i ersättning för inköp av viss skyddsmateriel.
Under våren stod kommunen inför problem med inköp av skyddsmateriel såsom munskydd och rockar, framför allt till äldreomsorgen. Sölvesborgs kommunledning agerade då snabbt med internationella inköp för att säkra tillgången till skyddsmateriel. De konstaterade under försommaren att EU ställde en del pengar till förfogande till kommuner som gjort sådana inköp. Kommunledningen arbetade fram en ansökan till EU och som en av fyra svenska kommuner fick Sölvesborg nu pengar tillbaka, motsvarande 100 000 kronor.

Louise Erixon kommenterar: Mycket betalar Sverige i medlemsavgift till monsterunionen, vilket kan och bör problematiseras. Nu får vi åtminstone lite tillbaka. Många bäckar små.

Sölvesborgs kommun – Beslut på fullmäktige i Sölvesborg om tilläggsanslag på kompletteringsbudget 2 med anledning av kommunens historiskt positiva resultat

Sölvesborgs kommun – Sverigeunik satsning – på Sölvesborgs särskilda boenden

SveaNyheter 27 april – Louise Erixon: Sölvesborgs Kommun höjer ambitionsnivån för skyddsutrustning i omsorgen.

Sölvesborgs kommun – Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon undertecknar avtal med EU innebärande ersättning för Sölvesborgs kommuns coronakostnader