Anna: Ny form av människosmuggling till Europa. Smugglarna driver migranterna in i träldom

Migration

Anna: Människohandeln till Europa har avtagit avsevärt de senaste åren. Denna handel nådde sin höjdpunkt 2015 och 2016, då de grovt kriminella smugglarna tjänade miljarder kronor. Under denna tidsperiod var handeln med människor till och med mer lönsam än både narkotika- och vapensmuggling. Över 90 procent av alla som flydde till Europa anlitade illegala smugglare.

Men även om denna handel avtagit avsevärt, så finns den kvar och människosmugglarna har dessutom ändrad sitt affärskoncept.

Smugglarna driver migranterna in i träldom – som det kallas. De gör migranterna beroende av dem.

Smugglaren lotsar migranten till dennes önskade destination i Europa utan att ta betald i förskott. Men när migranten väl nått målet, kräver smugglaren att migranten avbetalar skulden.

Melita Sunjic, som under många år arbetat för FNs flyktingskommissariat säger:

– Europa håller på att importera ett helt nytt system av kriminalitet. Vi vet att kvinnor oftast blir offer för människohandel, men här finns det en helt ny grupp som tillkommer. Det handlar om unga män som blir offer för människohandel.

Migranterna tvingas av smugglarna antingen till arbete eller till prostitution. Om smugglarna inte gör tillräcklig med vinst, blir också familjemedlemmarna, som finns kvar i migranternas hemland, tvungna att betala och detta oftast under massivt våld.

Migrationsexperter ser i denna nya form av träldom en farlig nedåtgående spiral då de skuldsatta knappast har någon chans att betala av skulden för att bli fria.

ORF TV THEK (fra 13.21) Das Geschäft der Schlepper Die Flüchtlinge werden zu jedweder Arbeit gezwungen – etwa auch zu Prostitution. Und wenn die Schlepper nicht genug Profit machen, wird auch bei den daheimgebliebenen Familien der Betroffenen abkassiert. (Från 13.21 Bogserbåten – Flyktingarna tvingas till arbete – inklusive prostitution. Och om smugglarna inte tjänar tillräckligt mycket, kommer familjerna till de drabbade också att tjäna pengar.)