Nu sänker man pensionerna och man sparkar på dom som redan ligger. Nu får det vara nog!

Hans Sandin: Detta är Socialdemokratisk politik som man knappt kan tro är sann. Samtidigt som man vräker ut miljarder till företag, invandring och bistånd ska man sänka pensionerna. Den svenska strategin är helt otrolig och omoralisk. Staten måste ta ett tydligt ansvar för pensionerna vilket man inte gör i dag. När det fattas pengar i […]

Continue Reading

Flockimmunitet är det liberala svaret på Corona

Flockimmunitet är det liberala svaret på Corona. Nej, nej, hör jag politiker ropa: det är en missuppfattning. Vi är inga nyliberalister. Vi strävar inte efter flockimmunitet, i vart fall vill vi inte kalla det så, för vi gör ju visst inskränkningar. Tvärtom, vi tror på egetansvar. Ja, så låter det. Men de talar med kluven […]

Continue Reading

Hallengren försöker slänga läkarna under bussen i syrgasfrågan

Det står nog klart för de flesta som följt debatten att regeringen söker syndabockar inom flera sakområden kopplade till pandemin nu när det står klart att hanteringen i många stycken varit och är mycket undermånlig, vilket orsakat många människors för tidiga död. Frågan om syrgas till covidpatienter som bor på äldreboenden är en het fråga […]

Continue Reading

Christian Sonesson: Socialdemokraterna måste tyvärr definieras som svekfullt mot alla de äldre när de är som allra mest sårbara.

Christian Sonesson: Hur definierar vi ett samhälle som ständigt ger uttryck för att skydda de svaga, men som i praktiken misslyckas med att värna de som genom hårt arbete byggt upp landet? Hur definierar vi ett parti, regeringspartiet Socialdemokraterna, som under generationer stolt talat om ett folkhem med en omfattande och trygg välfärd, men som […]

Continue Reading

Hans Sandin: 400 000 pensionärer skjuter Socialdemokraterna i sank valet 2022

Hans Sandin har startat Facebookgruppen Din kommande pension med syfte att medvetandegöra det enorma svindleri staten utsätter pensionärerna för. I två tidigare artiklar beskriver jag vad orsaken är till att svenska pensionärer har näst lägst pensioner hela EU och att frågan om pensioner har gömts undan i en pensionsgrupp som inte är parlamentariskt uppbyggd och […]

Continue Reading

Vad är den verkliga orsaken till att Sverige har näst sämst pensioner i hela EU?

Näst sämsta Pensioner inom hela EU!När pensionssystemet reformerades sas det att bördorna skulle delas solidariskt över generationerna, att pensionerna skulle följa lönerna, att arbete skulle löna sig i pensionskuvertet och att pensionsnivåerna skulle hamna på ungefär samma nivåer som tidigare. Inga av dessa grundprinciper har någonsin blivit uppfyllda av Socialdemokraterna och undra på det när […]

Continue Reading

Juntunen (SD) -Det finns inga 15-åriga gängkriminella snorungar som har en chans mot ett förenat folk som vill att staten ska lösa problemet med gängkriminella.

Sverigedemokraterna agerar såsom jag har önskat, skriver SD-politikern i Stockholms stad Tapani Juntunen på sin Facebooksida. ”När nu Sverigedemokraterna stryker en del politik så går utvecklingen i precis den riktning jag vill. Partiets Socialkonservativa ådra blir en mer systemorienterad konservatism. Det handlar om staten som en viktig faktor, som har en mycket viktig funktion. Han […]

Continue Reading

Louise Erixson, KO Sölvesborg företräder kommuninnevånarna främst

11 oktober 2019 Idag uttalar sig kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg Louise Erixon om den tvingande bosättningslagen som sätter det kommunala självstyret ur spel. – Vi är fem kommuner i Blekinge och tre av dessa skonas under nästa år helt från statliga tvingande anvisningar av nyanlända, skriver Erixon på sin Facebooksida. Karlskrona kommun får däremot ta […]

Continue Reading