Hallengren försöker slänga läkarna under bussen i syrgasfrågan

Samhälle

Det står nog klart för de flesta som följt debatten att regeringen söker syndabockar inom flera sakområden kopplade till pandemin nu när det står klart att hanteringen i många stycken varit och är mycket undermånlig, vilket orsakat många människors för tidiga död.

Frågan om syrgas till covidpatienter som bor på äldreboenden är en het fråga i debatten. Det har framkommit att Pallitativt kunskapscentrum och Socialstyrelsen har gett vårdcentralernas läkare, som ansvarar för äldreboendena, nya regler som säger att de ska vårdplanera dessa patienter pallitativt, det vill säga de ska inte få vård för att kunna bli friska från covid-19 utan de ska lindras inför döden.

Det handlar inte om respiratorvård utan betydligt lättare vård

Denna instruktion gäller även om de äldre inte är allvarligt sjuka och det finns goda chanser att de skulle kunna tillfriskna om de fick lättare vård såsom syrgas, intravenös antibiotika och näringstät kost.

Att många äldre covidpatienter kan återhämta sig om de får denna lättare vård, alltså inte respirator, visar Bromma sjukhus som får sju av tio äldre covidpatienter friska med denna vård.

Höga dödstal bland äldre gör frågan ytterst angelägen

Frågan har blivit högaktuell eftersom en mycket stor andel av de som avlider av covid-19 är äldre boende på äldreboenden. Den statistik som finns på dessa avlidna är troligen dessutom underskattad, eftersom dessa äldre inte får komma till sjukhus och det i stort sett inte tas några covidtester på äldreboenden.

Här står regeringen med en brännhet fråga. Vem ska de peka finger på den här gången för att undkomma ansvar?

Doktor Tallinger har svar på den frågan. Han har läst en interpellation som Betty Malmberg (M) har ställt till socialminister Lena Hallengren.
Du kan läsa interpellationen här.

Jon Tallinger: ”Nu har Hallengren beslutat att syrgasfrågan ligger på den enskilda vårdcentralsläkaren som får se till att sjukhuset tar emot patienten.

När patienten hamnat på medicinakuten tas då ansvaret över på den olegitimerade utbildningsläkaren som står på akuten att hitta en sängplats åt patienten.

Om patienten då skickas hem utan inläggning så är vi tillbaka på ruta ett med den skillnaden att den lågavlönade unge utbildningsläkaren får ha ansvaret.”

Hallengren har hittat den perfekta syndabocken.

Beslutet om pallitativ behandling ska läkaren ta innan den äldre ens är sjuk, och gäller alltså oberoende av hur svårt sjuk den äldre sedan blir. Enligt Dr Tallinger förutsätter en sådan instruktion att en läkare redan innan någon blir sjuk kan bedöma om patienten kan återhämta sig efter covid-19, vilket enligt honom är en omöjlighet att veta.

Det är det som är andemeningen med den instruktionsvideo som Pallitativt kunskapscentrum via regionerna skickade till landets alla vårdcentralsläkare. De äldre covidpatienterma ska pallitativbehandlas med morfin och lugnande medicin.

Någon läkarundersökning när väl den äldre insjuknar görs normalt inte. Då är vårdplaneringen redan gjord som säger att den äldre inte ska till sjukhus. Alla äldre blir inte så sjuka att de är döende och inte kan tillfriskna.

Det har kommit invändningar från sjuksköterskor som jobbar inom äldreomsorgen i Stockholm där de skriver att när de äldre väl tas emot på äldreboende så har de normalt bara några månader kvar att leva.

Om det stämmer i Stockholm så må det vara hänt, men i övriga landet kommer vittnesmål från anhöriga om äldre som bott på äldreboende i många år och har ett meningsfullt och rikt liv.

Vem är ansvarig?

Hur ställer man sig i ansvarsfrågan i ett läge där Socialstyrelsen och Pallitativt kunskapscentrum båda har gett en order till läkaren och socialministern har gett en annan order som pekar på läkarna som ansvariga att ordna syrgas? I det här fallet ger dessa två rakt motsatt order till läkaren. Är läkaren nu ändå ansvarig för att den äldre inte får syrgas?

Eftersom regeringen styr myndigheterna och Socialstyrelsen lyder under regeringen så är min bedömning att Hallengrens försök att undkomma ansvar inte kan lyckas med mindre än att Socialstyrelsen och därmed även regionerna drar tillbaka instruktionen till läkarna om att de äldre patienterna på äldreboendena inte ska skickas till sjukhus.

Alternativt får Hallengren se till att få pengar att skicka tillsammans med ett regleringsbrev om att äldreboendena ska utrustas med syrgas. Det går att få tag på portabla syrgasgeneratorer som är lätta att hantera.

I de större städerna torde tillfälliga vårdinrättningar, såsom det sjukhus som byggts i Älvsjömässan, vara mer effektivt eftersom där borde finnas plats för väldigt många för lättare vård. Samordningsvinster skulle göra att det inte behövs särskilt många personal för att sköta de äldre där.

Märkligt nog har Älvsjömässan stått tom utan patienter hittills trots att väldigt många äldre dött i covid-19 på äldreboenden i Stockholm.

I nuläget har varken kommuner, landsting eller stat budgeterat för syrgas till de äldre. Det var troligen ett försök att dölja detta faktum som gjorde att Pallitativt kunskapscentrum skickade ut instruktionsfilmen till läkarna om att de äldre på äldreboenden som insjuknar i covid-19 inte skulle få kurativ vård.

Med andra ord ett förfarande som starkt påminner om hur kommunernas arbetsgivarorganisation bakom ryggen på facket agerade för att helt sonika plocka bort kravet på munskydd vid patientnära vård på äldreboendena, det vill säga ”det behövs inte” munskydd vid patientnära kontakter helt plötsligt mitt i en pandemi. På samma sätt ”behövs inte” kurativ behandling som syrgas för äldre covidpatienter mitt under en pandemi.

Tallinger fortsätter: ”Det låter för mig som att Hallengren precis kastat hela läkarkollektivet under yxan och tvått sina händer från blod och ansvar.

Om sjukhusen blir överbelagda återgår ansvaret till vårdcentralsläkaren och rundgången är ett faktum tills dess att kommun och landstingsorganisationerna inom alla regioner förhandlat fram vem som har ansvar i syrgasfrågan.

De är ju sjukvårdens huvudmän och formellt sett är landstinget i min bedömning i detta läge pandemiansvariga för syrgas om Hallengrens ord gäller.

På ett sätt har vi nu kommit mycket närmare en lösning. Vi vet nu att vi huvudsakligen ska fokucera på de individuella sjukhusdirektörerna på varje landsting om detta brister (vilket det gör).

Landstingspolitikerna är nu de ”huvudmän” Hallengren har låtit frågan halkat över till.”

Dr Jon Tallinger har medverkat i ett flertal artiklar på SveaNyheter i syrgasfrågan.

Du kan läsa om Socialstyrelsens/Pallitativt centrums instruktion till läkarna här:

Alla har rätt till syrgas. Jag tänker inte vårdplanera en enda patient på det sättet.

Dr Whistleblower granskar Stockholms sjukhem/Pallitativt kunskapscentrum. Där sammanfattar man fanatiska skrifter där man cyniskt manar till flockrensning.

Jag skrev om när kommunernas arbetsgivarorganisations genomdrev ett borttagande av krav på munskydd på äldreboenden här:

Socialdemokraterna övergav arbetarna. De var informerade om hur myndigheterna gick bakom ryggen på facket om munskydd på äldreboenden

Du kan läsa om Bromma sjukhus lyckade behandling av äldre covidpatienter här:

Äldre coronasjuka överlever i hög grad.

2 thoughts on “Hallengren försöker slänga läkarna under bussen i syrgasfrågan

  1. Om Socialstyrelsen är inblandad i denna hantering, vilket förefaller troligt, skall självfallet folket avsätta alla deras tjänstemän och ersätta med sådana som vet vem som står för läkaretiken d v s Hippokrates..

Comments are closed.