Dr Whistleblower granskar Stockholms sjukhem. Där sammanfattar man fanatiska skrifter där man cyniskt manar till flockrensning

Samhälle

Tallinger: Stockholms sjukhem ger exempel på det för undertecknad nya fenomenet flockhygien i 30-talets Tysklands anda.

Där sammanfattar man fanatiska skrifter där man cyniskt manar till flockrensning

En skärmdump nedan visar att man där manar läkare att sålla ut människor i botbara eller icke botbara. Eller som man uttrycker det;….”personer som har en reel chans att tillfriskna”….

Denna uppmaning ställer då förväntningar på enskilda läkare att själv avgöra var gränsen går. Ingen har ju någonsin haft en ”reel chans att tillfriskna” från ett lätt förhöjt blodtryck.

Man sätter ju inga definitioner på vad detta svepande uttalande ska innefatta och därmed lämnar man det öppet för våra ca 40.000 läkare att bedöma majoriteten svenskar i pensionsålder som utan ”reel chans att överleva”.

Alla andra, vem det nu kunde handla om, kan få ”syrgas i botande syfte”.

Eftersom ingen egentligen har en ”reel chans att överleva”. Detta då vi alla förr eller senare skall dö.

Ingen bör egenligen kunna uppfylla dessa strikta krav. Lite längre ned finns ett stycke om syrgasbehandling vid botbar Covid-19.

Botbar Covid-19 har som lägst ca 80% av alla patienter med Covid-19 enligt många uppskattningar.

Men om överlevnaden ska vara så hög som 80% behövs syrgas. Så låg överlevnad som 80% finns vid extremt hög ålder självklart vid behandling med syrgas.

En annan märklig del av Stockholms sjukhems riktlinjer är att man verkar förutsätta att samtliga läkare besitter den magiska förmågan att kunna se in i framtiden.

Ingen läkare i världen kan i realiteten avgöra om en människa infekterad med Covid-19 har en ”botbar covid-19”.

Denna lilla skärmdump nedan från Stockholms sjukhem är en genomond vidrig skrift som manar till, och står för, ett uppenbart brott mot mänskliga rättigheter.

Denna uppmaning till brottslig aktivitet och brott mot mänskligheten kan och bör prövas inför domstol i högsta möjliga instans.

Finner man alla de ansvariga skyldiga bör långa kännbara fängelsestraff utdömas i framtida avskräckande syfte.

Att skilja mellan svaga och starka med hjälp av parametrar som ”biologisk ålder” har vi sett i dokument från Karolinska tidigare rörande IVA.

Syrgasbehandling och intensivvårdsbehandling med intubation ligger ljusår från varandra och vi ska aldrig göra misstaget att blanda ihop dessa.

I denna länk finns en bra kortfatta utbildning om skillnad mellan syrgasbehandling och IVA-behandling vid covid-19.

https://youtu.be/9ROnnsKUoO4

I den administreras syrgasbehandling av en femåring efter utbildning på cirka 5 minuter.

Detta är filmat med mobilkamera på en TV. Bildkvalité & ljud därefter.

https://youtu.be/EihWfYfrEFg

Detta är ”dödsvideon” från Stockholms sjukhem där läkare av en överläkare/specialist i äldrevård uppmanar andra läkare att använda morfin vid andnöd vid covid-19 infektion.

I videon nämns aldrig ordet ”syrgas”.

Syrgas är effektiv symptomlindrande och livräddande behandling vid covid-19.

Detta oavsett ålder eller riskfaktorer.

°°°°

Stockholms sjukhem är den instans som producerat instruktionsfilmen som jag skrev om här:

Doktor Whistleblower: Alla har rätt till syrgas vid covid-19! Jag tänker inte ”vårdplanera” en enda patient på det sättet.

Såhär beskriver de sig själva:

Jon Tallinger arbetar nu heltid ideellt med att driva frågan om syrgas i vård av covid19. Du hittar information om det här.

https://youtu.be/3srPidQqBXA