Vår väg till frihet går genom en krasch.

Ekonomi Samhälle

Det finns mycket som tyder på att banksystemet, och därmed hela det finansiella systemet, är påväg att krascha. Det kommer troligen att visa sig genom att ett antal banker kraschar, regeringar kommer med stödåtgärder, det går sedan några veckor och sedan kraschar fler banker, tills regeringarna inte längre kommer att komma med fler räddningsaktioner.

Den första signalen kommer att vara derivat och amerikanska statsobligationer. Dessa ligger till grund för den amerikanska dollarn.

Anledningen till det finansiella systemets krasch är att det i grunden är uppbyggt på skulder, och att nya skulder måste skapas för att finansiera räntan på de gamla skulderna. Det är med andra ord själva systemets uppbyggnad som gör att det kraschar av sin egen tyngd, det så kallade skuldberget.

Samtidigt urholkas dollarns status nu som reservvaluta i världen. Fler och fler länder slutar att använda dollar för internationell handel. Eftersom alla västerländska valutor, även den svenska kronan, är kopplad till dollarns värde dras vi med när dollarns värde faller.

Man kan se på de här händelserna som en katastrof och hamna i ett tillstånd av hjälplöshet och rädsla, eller man kan acceptera att de händer och på bästa sätt själv sätta sig i en situation där man planerar för och agerar på ett sätt som gör det möjligt att komma ut på andra sidan i ett så bra skick mentalt, fysiskt och känslomässigt som möjligt.

När vårt nuvarande finansiella system, som numera får ses som det västerländska systemet i första hand, faller kommer troligtvis alla digitala siffror som står på våra bankkonton att antingen försvinna eller ha ett så lågt värde att vi inte kan köpa något för dem.

Då handlar det inte längre om hur mycket pengar jag har på banken eller hur mycket mitt totala nettovärde är.

Det kommer att handla om vad en hink med torkade svarta bönor är värda om jag vill byta dem mot en av grannens kycklingar, eller vad en yxa går att byta emot.

Många ekonomiska analytiker förstår att det finansiella systemet är påväg att falla, och det är mycket Doom and Gloom som kommuniceras. Men så behöver det bara uppfattas om man har en känslomässig anknytning till det gamla systemet.

Vi kommer inte att kunna gå tillbaka, så jag ser det som en mer konstruktiv väg framåt att se vad vi slipper när det gamla systemet faller, vad vi blir fria från. Vi kommer att slippa bli indoktrinerade i skolor och vara styrda av big Pharma, slippa bli indoktrinerade av media. Krig som skapar migrationsströmmar som översvämmar vårt land med våld är även det styrt av det gamla systemet. Allt detta är knutet till den makt WEF och finansmaffian har över oss på grund av deras möjlighet att styra våra politiker via det enorma penningvärde de skapar genom dollarn som reservvaluta.

Vår väg till frihet går med andra ord genom en krasch, och det finns inget annat sätt för oss att bli fria.

En metafor till det vi kommer att gå igenom är det som man går igenom när man detoxar. Först kommer ett stadium där alla symtom förvärras när kroppen gör sig av med gifter. Sedan förbättras situationen gradvis. Vi kommer troligen att gå igenom riktigt otäcka saker, men vi måste få ut allt det här ur samhällskroppen.

Vi måste skaffa oss en realistisk bedömning av hur vi ska hantera detta på en realistisk grund.

Jag tänker inte ens på det som ett lidande på det sättet. Det fyller ingen konstruktiv funktion att ha den inställningen till en oundviklig situation. Jag tänker på det som en övergångsrit.

Män brukade göra övergångsriter i en viss ålder och de fyllde en mycket viktig funktion. Man skickade iväg en ung man och skulle inte få tillbaka en ung man även om han var där under en väldigt kort tid.

Det var vad du såg och upplevde som förändrade dig och gjorde dig annorlunda. Den övergångsriten var värdefull eftersom den gjorde dig till den man som du senare blev.

Vi är inte oss själva utan våra sår och kan inte förändras utan att ha blivit sårade. Du vet inte hur man läker och växer utan det.

Och vi behöver läka, och när vi har läkt har vi alltid det ärret som påminner oss om att inte bli vad vi var igen.

Så det är vad jag tror att vår samhälle och alla människor i det kommer att gå igenom. Vi går igenom en läkningsfas och vi har många skadade individer i vårt samhälle som i varierande grad behöver läka. Många av dem kommer inte att överleva de närmaste åren eftersom de är djupt in i det gamla systemet, och de kan inte se något sätt att existera utan det.

Så de kommer inte komma på något sätt att existera utan det, utan kommer att hitta sätt att helt enkelt lämna in. Jag ser det redan nu. Den där gällheten som du hör av så många. Att skrika är i grunden dödsångest eftersom deras sinnen är i uppror mot förändringarna som de känner kommer. Jag ser detta i språket hela tiden. Du ser bräckligheten hos människor som reagerar på andra människor som bara säger självklarheter. De kan inte hantera vår verklighet och vår verklighet kommer troligen att bli riktigt svårhanterlig om en riktigt kort tid, troligen bara några månader.

Det har redan startat med Deutsche Bank. Regeringen i Tyskland kommer att lösa det med stödåtgärder, men även det är bara ännu ett plåster som tillfälligt löser det grundläggande problemet, tills ännu en bank haltar och vi får tre eller fyra banker som går ner på en enda dag.

Det kanske inte blir räddningsaktioner vid den tidpunkten. Jag tror att vi bara är veckor eller som längst månader bort från den tidpunkten.

Den riktigt korrupta delen av vårt samhälle är där det först kommer att visa sig. För att ge bränsle till alla deras korrupta system som används för att behålla kontroll över befolkningen i västvärlden krävs mycket pengar. När deras banksystem kraschar är det som att deras bränsle tar slut. Allt bara slutar fungera.

Och mutor fungerar på det sättet också. De som hållit tyst och fungerat som kuggar i hjulet i det korrupta systemet får inte längre betalt. De kommer att försöka göra pengar på det de vet, eller berätta det de vet när de inte längre tjänar på att hålla tyst, och då kommer vi andra att börja få nya kunskaper.

Så hur ska man agera och tänka för att förbättra sina chanser att komma ut på andra sidan av detta så bra som möjligt?

Pengar är ett medel och har i sig själva inget värde. De är en användbar sak, men de är inte det vi faktiskt önskar. Vi önskar allt det vi kan köpa för pengarna. Så om du har pengar nu är mitt råd att köpa det du kommer att behöva i framtiden nu.

Om du köper alla grejer och den mat du kan tänka ut att du kommer att behöva i framtiden som du kan förvara i ditt hem så behöver du inte pengar för att köpa dem längre fram när det kanske är brist på dem, eller de kan ha blivit väldigt mycket dyrare eller besvärligare att skaffa.

Om du sedan har lite pengar över, då kan du tänka på att värdesäkra din framtida köpkraft genom att köpa något som inte är dollar eller annan fiatvaluta. Euro och svenska kronor är fiatvalutor. Så länge det inte är dollar eller fiat-valuta, betalar det sig att ha det.

Så om jag köpte något just nu, om jag till exempel köper kaffe och det kostar 70 kronor för ett halvt kilo och lagrar det hemma. Jag är då troligen i ett mycket bättre läge än om jag lägger samma mängd pengar på att köpa guld eller silver för att kunna använda dessa längre fram för att kunna köpa kaffe. För kanske kommer kaffepriset att ha eskalerat mer än värdet på silver och guld har ökat på grund av tillgänglighetsproblem.

Så egentligen handlar planeringen om de saker du behöver. Är du förutseende är det en god idé att koncentrera dig på det istället för att fokusera på katastroftankar.

När basbehoven för en så lång tidsperiod som möjligt är ordnade så kan silver och guld vara en god idé att köpa i lagom mängd. Du kan till och med köpa koppar eller vilken sorts solid vara som helst som kan handlas med eller användas som bytesmedel.

Att lagra alltför mycket silver och guld är dock inte ett bra sätt. Hur mycket som är lagom måste tänkas igenom för var och en i sin egen personliga situation. Silver och guld kan i ett läge där penningsystemet är helt borta vara väldigt bra för att lokalt byta till dig saker du behöver. Så tänk i första hand på att du kan handla med det lokalt.

Om du lagrade silver och guld med förväntningen att du ska kunna konvertera det tillbaka till ett nytt system och sedan få ut något av det kanske det inte är det klokaste sättet.

Det mest korrekta sättet att tänka är att det kan dröja 20 år innan vi har ett sådant system där du kan konvertera guld och silver i ett ordnat system.

Så stora mängder av guld och silver kräver att du har en viss tilltro till att något sådant system ska existerar vid den tidpunkten som du i större skala vill konvertera tillbaka det till något.

Så det finns egentligen bara tre möjligheter som du kan använda silver och guld på efter finanskraschen. Du kan välja att aldrig någonsin göra något med det. Gräva ner det i jorden. Du kan också byta det mot grejer lokalt eller så kan du försöka byta det på en högre nivå för att få något som sedan kan användas för lokala inköp.

För att försöka föreställa oss hur ett samhälle fungerar efter en finanskrasch kan vi se på hur det har sett ut i andra länder där det har hänt. Det har ju inte varit på en till närmelsevis så stor skala som detta blir, eftersom hela västvärlden kommer att gå igenom den här finanskraschen samtidigt den här gången, men det kan ändå ge en idé om hur det kan tänkas se ut. I Venezuela efter deras kollaps kunde man med silver köpa en månads mat till en familj. För ett uns silver kunde man föda och försörja en familj i en månad.

Den viktigaste förberedelsen är dock alltid den mentala. Många kommer att leta efter en ledare när samhällssystemet hamnar i kaos. Genom att själv ta ledarrollen i sin situation undviker man att bli handlingsförlamad. Det finns inga perfekta lösningar i ett kaos.

Att göra någonting istället för att göra ingenting alls är vägen framåt. Läs till exempel på om hur situationen såg ut i Tyskland på 1920- och 1930-talet redan nu och fundera över din egen möjlighet att förbereda dig för ett liknande scenario.