Socialdemokraterna övergav arbetarna. De var informerade om hur myndigheterna gick bakom ryggen på facket om munskydd på äldreboenden

Politik inrikes

Socialdemokraterna visar med en iskall tydlighet att de ingalunda är arbetstagarnas parti, att fackliga frågor och arbetarnas liv och hälsa är obetydliga frågor. Det är mycket svårt att förstå hur de resonerat här, men inte har ledstjärnan varit arbetstagarnas eller de gamlas liv iallafall.

En intresseorganisation som företräder arbetsgivarna, det vill säga kommunerna, har gått bakom ryggen på facket i en fråga som rör arbetstagarnas liv och hälsa och detta med Socialdemokraternas goda minne. Flera medarbetare nära socialminister Lena Hallengren har haft god kännedom om det här.

Det skedde med Socialdemokraternas goda minne

En mejlkonversation visar att en av socialminister Lena Hallengrens (S) medarbetare erbjöd sig att medverka vid det möte där SKR ville påverka fyra myndigheters regelverk i frågan om skyddsutrustning på äldreboenden. SKR återkom inte med svar och han deltog därför inte på mötet. Han fick dock information efter mötet.

Mejlen avslöjar: Ministerns medarbetare ville vara med på kritiserade mötet.

Medarbetaren höll i sin tur statssekreteraren Maja Fjaestad (S), informerad. Hon har tidigare sagt till SVT att hon inte reagerade på att arbetsgivarorganisationen SKR skulle ha möte med fyra myndigheter om ett skyddsstopp på ett äldreboende utan att fack eller skyddsombud var inbjudna.

Det är en cynisk hantering som SVT i sin granskning har avslöjat.

Att det skulle ha saknats möjligheter att få tag på munskydd att köpa stämmer inte. Detta skrev jag om i artikel den 2 april.

Det hela började med att äldreboendet Serafen gjort ett så kallat skyddsstopp eftersom äldreboendet inte använde den skyddsutrustning som regelverket krävde vid patientnära arbete med anledning av smittrisken på grund av covid-19 pandemin.

SVT:s avslöjade handlar om hur Arbetsmiljöverket senare tog bort det tvingande kravet på munskydd på äldreboenden vid patientnära arbete med covid-19 patienter.

Arbetsmiljöverket hade tagit beslut om munskydd

När Arbetsmiljöverket fattade sitt beslut om Serafen var budskapet tydligt. “Arbetsmiljöverkets bedömning är att munskydd är den minsta godtagbara nivån för skyddsutrustning för användning under så kallat heltäckande visir”, hette det i ett protokoll.

Påtryckningar från arbetsgivarnas intresseorganisation

Efter påtryckningar från bland annat kommunernas organisation SKR ändrade de sig.

Körde över sin egen expert

Ledningen körde också över sin egen expert, som efter en vetenskaplig genomgång kommit fram till att ”visir ensamt inte skyddar” mot smitta.
Genom nya formuleringar närmade man sig senare kommunernas lagtolkning, vilket väckt starka reaktioner internt. Ett expertutlåtande som slog fast att munskydd alltid behövs, har raderats från myndighetens diarium.

Arbetsmiljöverket kan ha brutit mot lagen

Statsvetaren Monica Andersson har själv varit både riksdagsledamot, statssekreterare och generaldirektör.

Hon menar att Arbetsmiljöverket kan ha brutit mot lagen när man anpassat sig efter påtryckningar.

När regelverket ändrats så att munskydd inte längre var angivet som krav på skyddsutrustning kunde inte längre arbetsplatsernas skyddsombud införa skyddsstopp för att skydda arbetstagarna mot den smittorisk de utsätts för på äldreboenden när de inte bär munskydd.

Regelverkets ändring innebar också att de äldre som de arbetar med utsätts för risk att smittas av ett virus som för äldre många gånger är livshotande.

Vad är ett skyddsstopp?

Ett skyddsstopp innebär att om det finns risker som innebär ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” som inte åtgärdas av arbetsgivaren, kan det fackliga skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande från Arbetsmiljöverket.

En myndighetsskandal

Fackförbundet Kommunal har JO-anmält Arbetsmiljöverket.

– Det här är väldigt allvarligt och en rejäl myndighetsskandal, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin till SVT.

Han reagerar mycket starkt och menar att myndigheterna skadat förtroendet genom att gå bakom ryggen på facket och skyddsombuden.

Se SVT:s granskning av munskyddsstriden här.

Avslöjandet om munskydden blir riksdagsfråga – ”Kan ha bidragit till de höga dödstalen”.

Både V och SD har begärt en särskild riksdagsdebatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen. Den kommer att hållas fredag den 29 maj.

SD skriver: Att Sverige till skillnad från andra länder haft en för begränsad provtagning, saknat termiska kontroller och att personal inte tillhandahållits nödvändig skyddsutrustning har sannolikt bidragit till döden på de svenska äldreboendena. Vittnesmål gör gällande att det förekommit att personal arbetat trots symtom, möjligen för att karensdagen aldrig avskaffades och att anställda haft svårt att förmås följa basala hygienrutiner.

För att undvika att motsvarande katastrof drabbar hela landet behöver politiken ta ett nationellt ansvar. Rikets styrande bör inte gömma sig bakom myndigheters, kommuners och huvudmäns ansvar. För att kunna skydda äldre runt om i landet från död och lidande begär vi en särskild debatt om döden på svenska äldreboenden.

I riksdagsdebatten representeras regeringen av socialminister Lena Hallengren (S), vars medarbetare hölls informerade om SKR:s möte med myndigheterna efter skyddsstoppet på Serafen, och som även ville vara med på mötet.

Även KD riktar kritik

Riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD) tror att dödstalen kan ha påverkats av att personal saknat munskydd.

– Jag tror det här är en av anledningarna till de höga dödstal vi har nu, säger hon till SVT.

Hon har reagerat på SVT:s avslöjanden om hur Arbetsmiljöverket backat i kravet på munskydd, och kommer på måndag att ta upp frågan i en debatt med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

– Det här gäller både personalen och de äldre. Tänker man på personalen så skyddar man också de äldre, säger hon.
Désirée Pethrus reagerar på att flera parter agerat bakom kulisserna för att få Arbetsmiljöverket att backa från det hårda munskyddskravet på Serafens äldreboende.

Över hälften av de som dött av covid-19 har dött på äldreboende

Enligt Socialstyrelsen har 52,6 procent av de personer över 70 år som avlidit av covid-19 bott på ett äldreboende. Det handlar om drygt 1 700 personer.

Andelen varierar stort mellan olika kommuner. I Stockholm, som haft flest dödsfall totalt, ligger den nära rikssnittet medan den i Göteborg ligger över 70 procent och i Västerås över 76. I Södertälje däremot är andelen under 30 procent.

Det finns enligt uppgifter även andra orsaker till de höga dödstalen på äldreboenden. Beslutet som socialstyrelsen tog om att de som bor på äldreboenden på gruppnivå ska vårdplaneras pallitativt och inte få någon curativ behandling i form av lättare vård som syrgas, antibiotika och dropp är en starkt bidragande orsak när de äldre väl har smittats av covid-19. Det visar Solna sjukhus genom att med denna lättare vård lyckas rädda 7 av 10 äldre covid-19 patienter.

Dock bör ju utgångsläget vara att agera för att de inte ska smittas över huvud taget.