Varför fungerar inte socialstyrelsens inköp av skyddsutrustning?

Samhälle

Facebook skriver företaget Aureum Life ett inlägg som beskriver svagheten i socialstyrelsens hantering av inköp av skyddsutrustning. Varför skalas inte organisationen upp så att de kan hantera inköpen och rädda sjukvårdspersonalens liv och hälsa?

Facebookgruppen Vägrasänkahygienkraven har nu drygt 51 700 medlemmar varav de flesta arbetar inom vården. Inläggen visar den ilska, oro och rädsla som de sänkta kraven på skyddsutrustning vid vård av Covid-19 patienter väcker.

Den rent praktiska orsaken till vårdpersonalens reaktioner är att allt arbete nära Covod-19 patienter kräver skyddsutrustning som skyddar mot patientens droppsmitta. Droppsmitta utsöndras redan när man andas, och ännu mer när man hostar eller nyser. Sjuka patienter utsöndrar ju därför denna smitta så snart man är nära dem.

Det är ju i själva verket därför allmänheten uppmanas att hålla avstånd och social distansering.

Det går naturligtvis inte att vårda patienter på 2 meters avstånd. Med enbart visir och kortärmade arbetskläder är det inte logiskt att sjukvårdspersonal klarar sig från att smittas, särskilt med tanke på att de utsätts för viruset varje arbetspass och mängden virus man utsätts för påverkar om ens immunsystem klarar av att hantera smittan.

Debattartikel beskriver situationen

I dagens DN-debatt (som ligger bakom betalvägg och därför inte länkas här) skriver 17 infektionsspecialister och läkarföreträdare Dåligt skydd för vårdpersonal kan minska vårdkapaciteten och då orsaka dödligheten i Covid-19.

Där beskrivs på ett bra sätt med ett exempel varför det inte går att förutse i en vårdsituation om man behöver skyddsutrustning med andningsskydd och långärmat:

De allra flesta är övertygade om att det är bristen på skyddsutrustning som är den egentliga orsaken till att regionerna sänkt kraven på skyddsutrustning. Det finns ingen annan logisk förklaring.

Precis när vården börjar bli rejält ansträngd av Covid-19 patienter vore det logiskt att i så hög grad som bara är möjligt skydda personalen så att de kan hålla sig friska och upprätthålla vården. Utan kvalificerad personal spelar det ju ingen roll om det finns respiratorer och sjukhussängar.

Leverenser av skyddsutrustning går trögt – varför?

Samtidigt hindras leveranser av denna viktiga skyddsutrustning från att levereras. Om det beror på en otillräcklig bemanning hos Socialstyrelsen krisledningsgrupp, på att beslutsvägar är ineffektiva eller på att byråkratin är seg och inte fungerar är oklart. I ett så allvarligt läge som vi nu har borde dock alla tänkbara sådana hinder snarast undanröjas.

Detta är ett exempel hämtat från Facebook:

Skyddsutrustning till Sjukvården.

Aureum Life har flera hundratusen skyddsutrustningsprodukter klara för omgående leverans enligt den förfrågan Aureum Life fick av Region Stockholm och socialstyrelsens i slutet av förra veckan.

Andningsskydd FFP2 / FFP3, ansiktsvisir, långärmade skyddskläder, skyddsdräkter mm för omgående leverans från Kina.
Allt står packat och klart på flygplatsen.

Problemet är nu att idag (måndagen den 30 mars 2020) så var det ingen på region Stockholm eller Socialstyrelsen som vet vart allt nu ska levereras eller kan ge svar på något överhuvudtaget.

Man undrar nu vad det är som händer?

Aureum Life har fått stor hjälp av sin samarbetspartner Oboya Horticulture som har omfattande verksamhet i Kina.

Skyddsutrustningen behövs nu omgående. Svensk sjukvårdspersonal behöver ordentlig skyddsutrustning för att kunna känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Tyvärr så måste alla leveranser gå via socialstyrelsens krisledningsgrupp eller via regionerna. Det har tyvärr inte gått att nå regionerna eller socialstyrelsens krisledningsgrupp då de är kraftigt överbelastade just nu, men förhoppningsvis så får vi kontakt och leveransadress ikväll eller under morgondagen.

Samtliga produkter är CE / FDA certifierade.

Mvh
Marie / Aureum Life

Detta är bara ett av många exempel. På Twitter läser jag dagligen liknande inlägg från företag som har utrustning att sälja av den rätta skyddsklassen. Många av dem lyckas inte ens komma i kontakt med någon på Socialstyrelsen som har beslutsrätt utan mailar in, får ett automatiskt svarsmeddelande från mailboxen och sedan ingenting mer.

Givetvis borde en klar och tydlig kontaktfunktion för detta helt livsviktiga nu ha upprättats och bemannats tillräckligt. Alternativet är att vårdpersonal insjuknar.