Muslimska flyktingar och migranter bör åka till Saudiarabien eller Iran där deras radikala övertygelse betraktas som normen, säger Putin.

Politik inrikes Politik utrikes Samhälle

Den ryska presidenten Vladimir Putin säger att muslimska invandrare och muslimska flyktingar bör åka till ett land som delar samma religion som dem, till exempel Saudiarabien och Iran, där deras radikala tro anses vara normen.

När RT frågar honom varför Ryssland inte tar emot syriska flyktingar säger han att Ryssland är först och främst för ryssar. Titta bara på vad som händer i länder som Tyskland och Sverige. Massinvandring från Mellanöstern, Asien och Afrika är en katastrof, säger han.

Jag redogjorde för Putins syn på liberalismen och hur den är orsaken till dagens problem i en artikel den 7 juli. Hans resonemang är mycket intressant. Även där poängterar han att problemet som väst står inför nu beror på att makthavarna har distanserat sig från folkviljan.

Vidare förklarar Putin att den så kallade liberala idén har nått sin slutpunkt eftersom den inte längre tjänar folkflertalets behov. Han menar att mänskligheten i grunden förenas i en grundläggande princip som säger att för varje människa kommer först familjen och därefter nationen. Det är det allt vilar på. Liberalismen stödjer inte denna princip.

Vissa delar av Europa upplever en humanitär kris. Tiotusentals migranter har kastats ut på gatorna. Det finns inget europeiskt land som kan ge gratis bostäder, mat, pengar och välfärdsförmåner till miljoner illegala invandrare från hela den arabiska delen av världen.

Den tyska regeringen räknar med att spendera cirka 93,6 miljarder euro i slutet av 2020 på kostnader relaterade till flyktingkrisen.

Det är kostnader till följd av migrationen för bostäder, hälso- och sjukvård, de ökande välfärdskostnaderna och utbildningsväsendet. Skolorna dignar under fruktansvärda bördor när de försöker undervisa den tillströmning av migranternas barn som inte talar landets språk.

Det är hård konkurrens om det fåtalet jobb som finns för arbetare som är villiga att ta låglönejobb. Det är de dagliga växande effekterna av massinvandringen.

Populism har uppstått som en direkt följd av att de som röstats fram att leda länderna har försummat sin plikt gentemot just de människor som satt dem i maktposition. Istället för att tjäna folket har de använt sin makt mot dem. Folket kommer helt enkelt inte att stå ut med det.

Den enda lösningen på invandringskrisen är att stänga gränserna och deportera illegala invandrare till de länder de kom ifrån.

De flesta invandrare som anlände till Tyskland är inte flyktingar från Syrien. Det är muslimska migranter från Afrika, Asien och Mellanöstern som utnyttjade flödet av flyktingar från Syrien för att ta sig in i Europa under den missvisande benämningen flyktingar. Multikulturalism har misslyckats i Europa.

De flesta människor känner inte till konsekvenserna av den olagliga massinvandringen till Europa som har lett till att Europa förändrats i grunden. Det finns västerländska länder som inte ens erkänner att det finns brist på integration i invandrarsamhällena.

Den västerländska världen måste stänga gränserna innan det är för sent.

Putin resonerade i en intressant intervju redan 2013 om skillnaden mellan problemen som det ryska samhället ställs inför och de problem de västerländska samhällena ställs inför. (Engelsk textning). Det är inte en lika tillrättalagd intervju som de jag vanligen ser med honom, vilket gör den än mer intressant.

https://youtu.be/CgNChZrWNmI