No-deal Brexit om Corbyn inte lämnar besked på måndag.

EU Politik utrikes

I Storbritanniens underhus står nu striden om Brexit. Beslut om att godkänna innehållet i det avtal som Boris Johnson förhandlat med EU godkändes i tisdags. Beslutet om föreslaget urträdesdatum föll dock vid omröstningen. Frankrikes president Macron har meddelat att besked från Storbritanniens underhus måste komma på måndag. Annars godkänner inte Frankrike en förlängning. Därmed blir det sannolikt en avtalslös Brexit.

Parlamentet godkände Mr Johnsons framförhandlade avtal. När parlamentet sedan skulle rösta om tidpunkten för Brexit röstade en majoritet av ledamöterna nej till att gå ur den 31 oktober 2019. Istället röstade de för en tre månaders förlängning. Omröstningen kräver 2/3 majoritet.

Johnson har meddelat att han kan gå med på en förlängning om EU godkänner den, men bara om Labour samtidigt går med på att hålla nyval den 12 december. Orsaken är att Johnson misstänker att Labour utan en uttalad deadline kommer att begära förlängning om och om igen. Labour är splittrat i frågan om nyval där den ena falangen är positiva till nyval och den andra falangen helt motsätter sig detta.

Boris Johnson har uttalat ”Om det här parlamentet inte kan genomföra Brexit behöver vi ett parlament som kan göra det. Jag är fast besluten att leda detta land framåt.”

Labour med Corbyn i spetsen har motsatt sig nyval med alla möjliga undanflykter. Corbyn har till exempel sagt att datumet ligger för nära jul och att ungdomar som går på universitet har rest hem för terminen det datumet. Vädret så här års har han också angett som en orsak. Flera bedömare tolkar det som att Corbyn helt enkelt tror att han skulle förlora ett nyval. Corbyn har också uttalat att han endast kan överväga att gå med på nyval om en avtalslös Brexit tas bort helt som ett alternativ.

Det har gått rykten om att Boris Johnson i hemlighet träffat företrädare för ett EU-land och kommit överens med dem om att de ska rösta nej till en förlängning av utträdet. En förlängning kräver att samtliga EU-länder godkänner det så det räcker att ett land säger nej så blir resultatet att Storbritannien går ur EU utan avtal.

Efter omröstningen i parlamentet skickade premiärminister Johnson ett brev till Jeremy Corbyn där han uppmanar Labour att nu äntligen ta ett beslut, antingen att godkänna utträdet eller ett nyval.

Eftersom ett fördelaktigt utträdesavtal skulle locka fler länder att följa efter finns det mycket starka drivkrafter inom EU för att försvåra utträdet.

Nu har Macron blandat sig i processen. Han ger sig sannolikt in i den här striden för att flytta fokus från det egna landets medborgares starka protester mot honom. Han vet säkerligen om Boris Johnsons kontakt med ett EU-land med syfte att de ska rösta nej till en förlängning och hans uttalande fyller därför ingen praktisk funktion i själva processen. Däremot kan han ju vinna politiska poäng, vilket verkar vara ett återkommande drag hos den franska presidenten.

Det Macron uttalar är att Frankrike är redo att tvinga Storbritannien till ett avtalslöst utträde om inte det brittiska parlamentet godkänner Boris Johnsons Brexitavtal i sin helhet eller går med på ett nyval senast på måndag.

En önskan om en förlängning på tre månader som varit uppe till diskussion kommer Macron inte att godkänna utan att det inte finns någon politisk rörelse i Westminster som motiverar det.

Vad innehåller avtalet?

Enligt Boris Johnson på Twitter har avtalet följande innehåll:

Vi kommer att lämna EU: s tullunion som ett Förenade kungariket och kunna göra handelsavtal över hela världen.

Den anti-demokratiska backstoppen har avskaffats. Folket i Nordirland kommer att ansvara för lagarna som de lever efter, och – till skillnad från backstoppen – har rätten att avsluta det speciella arrangemanget om de väljer det.

Annat som avtalet innehåller:

– Storbritannien kommer att gå ur fria rörligheten för människor.

– Fiskerättigheterna runt Storbritannien kommer att vara deras.

Avtalet finns i sin helhet här.

EU kommer att ta beslut så sent som tisdag morgon. För att förlängning ska godkännas krävs att samtliga 27 kvarvarande EU-länder godkänner det.