Yttrandefrihets-ombudsmannen väljer byrån Etablissemanget – byrån som har ”fel värdegrund”

Yttrandefrihet

Etablissemanget meddelar idag på Jonas JE Anderssons Facebooksida att den nystartade Yttrandefrihetsombudsmannen har valt byrån för att skapa en ny grafisk design och hemsida. Föreningen vill reformera lagarna Hets mot folkgrupp och förtal.

Yttrandefrihetsombudmannen är till för att försvara yttrandefriheten. De är en ideell förening.

Föreningens ändamål är att främja yttrandefriheten genom att bedriva opinionsbildning och ge hjälp till privatpersoner och organisationer som hindrats i utövandet av sin yttrandefrihet.

Ordförande är Ola Bengtsson, advokat och sekreterare Jan Sjunnesson, skribent.

Jan Sjunnesson finns på Twitter och Facebook.

Föreningen är öppen för medlemskap för de som vill stödja dess syfte och betalar medlemsavgift. De vill reformera lagarna om hets mot folkgrupp och förtal.

Rådgivning

YO förmedlar om möjligt juridisk hjälp till privatpersoner och organisationer som hindrats i utövandet av sin yttrandefrihet.

Yttrandefrihetsombudsmannen lanseras den 4 november kl 18, Pressklubben Vasagatan 50 i Stockholm.

Jonas JE Andersson skriver: Vi är stolta och glada över att Etablissemanget Design- och kommunikationsbyrå har fått skapa en ny grafisk identitet (och webbplats), åt angelägna Yttrandefrihetsombudsmannen (som lanseras i början av november).

Denna institution kommer att hålla ögonen på frågor som rör censur och brott mot yttrande- och tryckfriheten i Sverige – och håll gärna koll på deras viktiga verksamhet framöver.

Etablissemanget hittar du här.