Det nystartade islamistiska partiet Nyans med kopplingar till Grå vargarna anmäler Skurups kommun för slöjförbud

Politik inrikes Samhälle

Det nya islamistiska partiet Nyans med rötter i bland annat Muslimska Brödraskapet hade sin första konferens i Göteborg 22 september. Dess initiativtagare Mikael Yüksel uteslöts ur Centerpartiet förra året efter kontakter med den turkisks ultrafascistiska organisationen Grå Vargarna. 

Partiet Nyans ska kämpa för muslimers rättigheter och för att islamofobi ska få en egen brottsrubricering. Eftersom grundaren är sunnimuslim får man utgå ifrån att sunnimuslimer är partiets främsta målgrupp.

Miljöpartiet har gett brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppdrag att utreda så kallade islamofobiska hatbrott, vilket jag berättade om i artikel den 17 oktober. Där kan vi alltså se ett framtida samarbete i värsta fall.

Vad är Nyans för sorts parti?

På öppningskonferensen föreläste islamisten Kamali, som jag berättade om i artikel 18 september. Kamali köptes ut från Mittuniversitetet i januari 2019 efter att han anklagats för att bland annat ha dödshotat rektorn och sexuellt trakasserat studenter och kollegor. I ett intressant videoklipp debatterar Hanif Bali mot honom om Mehmet Kaplan, Yasri Khan, Muslimska Brödraskapet mm. I videoklippet redogörs även för frågan kring hans avsked från Mittuniversitetet.

Nyans visar nu sitt rätta ansikte.

Nyans skriver nu på sin Facebooksida att de har anmält Skurups kommun till DO och JO för att de anser att det slöjförbud för barn i skolan strider mot religionsfriheten. Den som trodde att Nyans skulle bli ett parti som är förenligt med allas likhet inför lagen, jämlikhet och demokrati bör nu se partiet för vad det är, ett islamistiskt parti som vill införa sharia i Sverige.

Nyans skriver:

Sveriges muslimer åtnjuter samma fri- och rättigheter som vilken svensk medborgare som helst. Den svenska staten och dess myndigheter är ytterst ansvariga för att dessa rättigheter skall kunna utövas utan diskriminering. Beslutet från Skurups kommun strider mot den svenska grundlagen, Europakonventionen och Barnkonventionen som blir svensk lag från 1 januari 2020. Detta är en skrämmande utveckling som omedelbart bör stoppas. Därför anmäler Partiet Nyans Skurups kommun både till Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Justitieombudsmannen (JO).”

Vad är en hijab? Hör den till religionsutövande?

Muslimer Muslimer hävdar själva att det är det som står skrivet i koranen och haditherna som är det muslimer ska leva efter. Det springande frågan här är därför om det står i deras skrifter att flickor ska skyla sitt hår. Det står inte i koranen att flickor och kvinnor ska täcka sitt hår. I koranen står det att kvinnor ska dölja sin barm, men inte att de måste täcka sitt hår och det är definitivt inget riktat till barn.Att bära hijab är alltså en kulturellt betingad företeelse och inte kopplad till religion.

Någon i tråden skriver att ”flickor ska enligt islam bära slöja från 9 års ålder för att undgå mäns onda blickar”.Eftersom slöja är en kulturell sedvänja kan de inte hänvisa till att det är ett brott mot religionsfriheten att införa slöjförbud i skolan.

Partiet lyckas inte motivera varför de stödjer att små barn ska bära hijab när de känner till att många flickor lever i hedersförtryck och alltså inte alls har något fritt val att välja eller välja bort slöjan.

Det finns förskolor med barn i 2-3 års åldern som tvingas bära hijab och förskollärare som måste skicka bilder till föräldrarna där de visar att flickan följer detta. Varför vänder de ryggen åt barns rättigheter?

Det här kraven är ett bra exempel på vad ideologin för med sig när bokstavstroende får sätta agendan och får fäste i ett samhälle. En ständig framflyttning av kraven på att andra ska anpassa sig till dem. Jag beskrev faran med utländsk finansiering av moskéer i artikel den 25 december. Finansiärerna har givetvis motkrav och ett politiskt parti i Sveriges riksdag som för deras frågor underlättar förstås ytterligare deras möjligheter att få inflytande.

På partiets Facebooksida reagerar användare starkt mot partiets anmälan och ifrågasätter den.

En användare ifrågasätter varför partiet driver frågan. ”Om ni är emot slöjförbud på barn så är ni automatiskt för att barn ska kunna bära slöja. Varför ska barn bära slöja? Förklara det!”

Partiet svarar:

1. För att barnen vill bära den.

2. Föräldrarna har rätt att uppfostra sina barn enligt sin religion och kultur.

Användaren ifrågasätter logiken i svaret: ”Era svar på fråga 1 och 2 strider mot varandra. I fråga 1 hänvisar ni till barnets vilja. I fråga 2 hänvisar ni till att barnet är utelämnat till föräldrarnas vilja.”

En annan användare poängterar att de blandar ihop kvinnor och barn. Förbudet som Nyans anmäler är ett förbud för barn att bära slöja. Slöjan är ju inte är ett plagg för barn. Vad vuxna kvinnor gör är en annan sak, menar användaren.

Praktiserandet av slöja upplevs ha ökat.

Slöja var relativt ovanligt, även på muslimer, för bara ett årtionde sedan. Detta trots att det även då fanns en relativt stor grupp muslimer i Sverige.

Hur kommer det sig att denna tydliga könsseparerande symbol har krupit ned i åldrarna? Borde inte de som är religiösa ifrågasätta det istället för att klanka på den kommun som inte vill ha sexualiserande könsseparerande plagg på barns huvuden?

En annan användare är mycket upprörd. ”Partiet Nyans ni har ju anmält en kommun som vill införa en specifik sak, slöjförbud för barn. När jag ifrågasätter varför ni är emot slöjförbud på barn hänvisar ni till religionsfriheten. Då undrar jag vilken religion som kräver slöja på barn. Och då säger ni att frågan är irrelevant. Så det måste ju i så fall innebära att er anmälan är irrelevant…eftersom frågan om slöja på barn enligt er inte avhandlas under religionsfriheten…så varför anmäla då?”

Ytterligare en användare har en intressant ingång i diskussionen. ”Om det skulle skapas en religiös sekt där det var krav på stringtrosor, BH och läppstift på flickor i skolan, tror ni inte vi demokrater skulle protestera då också? Och ni religiösa skulle sannolikt hålla med oss……ni skulle inte vilja se era barns klasskamrater iförda sexualiserande könsstereotypa plagg (sexualiserande åt andra hållet men likväl sexualiserande). Barn ska inte bära sexualiserande plagg avsedda för vuxna.”

Mänskliga rättigheter för barn?

Religionsfrihet innebär inte att man får utöva brott mot mänskliga rättigheter och kvinno/flickförtryck.

Av någon anledning har mänskliga rättigheter för barn förringats i praktiken av mänskliga rättigheter. Nog bör religionsfrihet även omfatta barnens religionsfrihet och den bör trumfa föräldrarnas rätt att uppfostra barnen efter sin religion. Barnkonventionen är ofta populär att hänvisa till i andra fall.

1 thought on “Det nystartade islamistiska partiet Nyans med kopplingar till Grå vargarna anmäler Skurups kommun för slöjförbud

Comments are closed.