Inför ett nytt valsystem i Sverige med Danmark som förebild.

Demokrati Politik inrikes Säkert valsystem Samhälle
Det svenska valsystemet har visat sig ha låg säkerhet och ger utrymme för manipulation och inbjuder till fusk på en rad områden, som jag skrev om i artikel den 1 februari. De viktigaste åtgärderna inför nästa val som jag tar upp i den artikeln är att säkerställa att valmyndighetens dator inte kan manipuleras och att införa en valsedel för samtliga partier.
Jag skrev att det danska systemet med en valsedel har flera fördelar, bland annat för att det inte inbjuder till fusk hos dem som jobbar med röstmottagandet, och för att hanteringen kring det stora antalet valsedlar vi har idag är mycket dyrt och betungande.

En valsedel för samtliga partier.

Valhemligheten är svår att upprätthålla i alla vallokaler på grund av att avskärmningarna tar stort utrymme. Det ändrades så att platsen där valsedlarna tas ska vara skyddad från insyn från andra. Flera av problemen hänger enligt Riksrevisionen ihop med den stora mängd valsedlar som idag krävs för att genomföra allmänna val i Sverige.

Hur fungerar systemet i Danmark?

En lång valsedel är framtagen där samtliga riksdagspartier som fått ett visst antal röster i senaste valet finns med. Framför varje riksdagsparti finns en kryssruta. Under dessa finns även namnen på de kandidater som partiet nominerar med kryssrutor framför varje namn.

Den som röstar går bakom en skärm och där kryssar man i vilket riksdagsparti och vilken nominerad person man väljer på den vita valsedeln. Kryssar man endast i partiet överlämnar man till partiet att utse riksdagsledamot.
För kommunvalet använder man den gula valsedeln och gör på motsvarande sätt med den vita för det nationella valet.
I Danmark använder de blyertspenna för att kryssa i valsedlarna. Detta vill jag ändra så att en särskild kladdfri permanentpenna sitter fastsatt i varje valbås som enda tillåtna penna att använda. Vi ska inte bygga in nya systembrister genom att använda en penna där krysset kan suddas ut och ändras.
Sverigedemokraterna har föreslagit ett system med en gemensam valsedel. Danmarks system enligt ovan är både smidigt, kostnadseffektivt och sparar enorma summor eftersom endast tre typer av valsedlar (vi har ju även landstingsval) printas. Hanteringen av dessa valsedlar är betydligt smidigare än det system vi har i Sverige idag.

Inga valkuvert används.

Den röstande viker själv ihop sin valsedel och stoppar ner den i rätt låda. Det antal valsedlar som levereras till en valstuga ska överensstämma med det antal röstande som är införda i valstugans röstlängd, vilket gör fusk omöjligt samt sparar enorma penningsummor.

Större vitalitet i det politiska landskapet uppnås genom så kallad ”alternative vote”.

För att stärka demokratin bör vi utöver det danska systemet införa en variant av ett system med så kallad alternative vote där det blir möjligt att vitalisera det politiska landskapet med nya politiska partier.

Detta sker genom att väljarna på valdagen anger förstahandsval och andrahandsval. Många avstår från att rösta på ett litet parti som kanske inte uppnår fyra procent för att de inte vill riskera att deras röst kastas bort. Nu kan alla kryssa för sitt önskade parti som förstahandsval och kryssa för ett större parti som andrahandsval. Inga röster går till spillo.

På det sättet skulle riksdagens sammansättning bättre spegla folkets åsikter.

Man kan höja riksdagsspärren till fem procent för att underlätta regeringsbildandet.

Tidigare artiklar i ämnet hittar du här:

Demokratins Ödesfråga – säkra hemliga rättvisa val kräver förändringar.