Louise Erixon. Sölvesborgs kommun rådgjorde med professor Björn Olsen om munskydd till personal på äldreboenden.

Samhälle

Louise Erixon: Munskydd, visir eller ingenting alls?

Det pratas mycket om skyddsutrustning i äldreomsorgen just nu och som bekant har Samstyret beslutat att personalen i vår kommun ska använda munskydd.

Många frågor har florerat kopplat till detta. Vissa kommuner beslutar att inte använda någonting alls, vissa har visir och vissa väljer att göra som vi.

Bakgrunden till vårt förhållningssätt är att vi bjöd in Björn Olsen, som är professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och en av Sveriges främsta experter inom området till ett videomöte tillsammans med vår förvaltning för att rådgöra med honom utifrån hans profession.

En beställning av munskydd är därefter gjord och vi hoppas på en väldigt snar leverans. Detta så att vi snarast möjligt ska kunna höja säkerheten för riskgrupperna i kommunens verksamheter.

Stort tack till Svalövs kommun, dess KSO Teddy Nilsson samt dess kommunchef som hörde av sig så vi kunde samarbeta i inköpsfrågan, skriver Louise Erixon.

Hon fortsätter: BLT skriver om Samstyrets beslut att munskydd ska användas av personalen vid all kontakt med äldre.

Omsorgsnämndens ordförande Robert Linden (SD):

”Mer än hälften av de avlidna i Stockholm har bott på äldreboenden och nio av tio i personalen är orolig för att smittas eller att smitta de äldre. Det får kosta att se till att vi inte får en likadan situation i Sölvesborg.”

1 thought on “Louise Erixon. Sölvesborgs kommun rådgjorde med professor Björn Olsen om munskydd till personal på äldreboenden.

  1. Självklart ska personalen samt patienterna ha all skyddsutrustning t ex munskydd även om det skulle vara för säkerhets skull. Helt rätt att lyssna på rätt professor. Hurra!

Comments are closed.