Mads Lundegaard (SD) – Man kan inte uppmana till laglydighet med ena handen och understödja med den andra.

Politik inrikes Samhälle

På några adresser i Stockholm är hundratals personer med samordningsnummer, tillfälliga personnummer, registrerade på en och samma adress.

Har man flera identiteter kan man få bidrag för alla identiteterna. Man kan starta bolag med en identitet och få starta egetbidrag. Sedan kan man anställa sig själv med en andra identitet och få lönebidrag för det. Den tredje identiteten kan vara registrerad arbetssökande och få försörjningsstöd. Lyckas man sedan få uppehållstillstånd för flera identiteter så kan varje identitet rösta i allmänna val. Alla identiteterna har också rätt till bostad och därför kan de bostäder som man då inte själv bor i hyras ut svart. En identitet kan ta lån och sedan bara strunta i att betala tillbaka. De andra identiteterna blir ju inte drabbade.

Hela systemet med identiteter bygger på att varje människa har en identitet. När många olika myndigheter delar ut samordningsnummer och personnummer faller hela idén med en identitet per person om inte myndigheterna får samordna och ta fingeravtryck för jämförelse och kontroll. Skattemyndigheten har framfört att de skulle komma åt mycket fusk med identiteter om de fick samordna registren med andra myndigheter.

Många har falska id-handlingar och utnyttjar systemet för kriminalitet vilket kostar staten miljardbelopp, säger riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD) enligt en artikel i SVT idag. KD kräver nu att lagen ändras.

Danmark är i mångt och mycket före Sverige i de flesta frågor som Sverige nu har stora problem med. En kunnig och pragmatisk politiker som sitter som kommunalpolitiker i Stockholms Stad för SD är Mads Lundegaard, Han skriver på sin Facebooksida idag: ”I Danmark kan du enbart ansöka om ett tillfälligt ID som utomnordisk medborgare på ett ställe, utlänningsverket (det heter så), vid ett fysiskt besök i Köpenhamn. Enbart danska och engelska accepteras utom i mycket få fall där tolk anlitas.

(I Sverige på 13 olika myndigheter i hela landet som dessutom inte får samköra sina datasystem. Här får du dessutom automatiskt betald tolk på alla världens språk)

Fysiskt besök. Du ska kunna styrka din identitet och fingeravtryck samt biometri. I Danmark ligger bevisbördan hos utlänningen.

Detta kollas såklart sedan direkt mot alla internationella databaser.

Alla med ID i Danmark finns i en! databas CPR-registret. Får du avslag på asyl eller likande spärras ditt ID direkt.

Alla myndigheter har tillgång till ID-databasen. CPR-registret. Det går inte att registera mängder av individer på samma bostad. Danska socialtjänsten gör oanmälda hembesök.

Danmark har ingen försäkringskassa och arbetsförmedling utan kommunen betalar ut alla bidrag. Så ett! Datasystem där med.

Tiggeri är förbjudet fängelse och utvisning direkt. Det finns ingen infrastruktur för illegala i Danmark. Att gömma illegala är ett brott.

Även om vi kommer åt fusket med samordningsnummer så finns det ju exempelvis i Moderaternas Stockholm. Härbärgen för illegala. Socialbidrag för illegala med barn.

Och som i resten av Sverige vård utöver akut för illegala. Skolgång för illegala. Tandvård för illegala.

Om vi har system som bygger på att man inte behöver identifiera sig spelar det ingen roll hur hårda krav vi har på ID.

Om vi har myndigheter som inte gör oanmälda hembesök – samma.

Man kan inte uppmana till laglydighet med ena handen och understödja brott med den andra.

Detta är inte raketforskning.

Kan det bli värre? Absolut. Undertecknad har talat med Stockholms stads ansvariga för barnkonventionen, som blir lag i Sverige om 4 veckor.

Den kommer att tolkas som att alla barn oavsett om de har rätt att befinna sig i Sverige eller inte har samma rättigheter som svenska barn.

PS: Börja med att ge Skatteverket i uppdrag att makulera samtliga samordningsnummer, såvida inte personerna bakom vid ett fysiskt besök kan styrka sin identitet med ID-handling.”