Den verkliga skandalen om illegal invandring till Storbritannien är den franska marinens samverkan

EU Migration

Den här berättelsen sätter fingret rakt på den felaktigt använda asylrätten där migranter med ett europeiskt lands goda minne, och till och med hjälp, tar sig till ett annat europeiskt land där de hävdar att de har rätt att söka asyl.

Nigel Farage: Franska flottan eskorterar illegala migranter till brittiskt territorium och släpper dem där.

Samtidigt betalar Storbritannien den franska marinen för att hindra migrantbåtarna från att komma in i Storbritannien.

Sanningen är att de räddar några och tar resten till våra vatten. Läs om vad som verkligen händer.

Farage skriver i The Telegraph idag den 21 maj:

Under de senaste veckorna har jag gjort mitt bästa för att avslöja den snabba ökningen av illegala migranter som kommer in i Storbritannien via små båtar på Engelska kanalen.

Sedan lockdown började den 23 mars har minst 1 085 personer hämtats in i Storbritannien enligt officiella siffror. Det är bara de fall som är kända.

Efter att jag själv har bevittnat en sådan överfart av migranter med franska marinens hjälp den här veckan känner jag mig övertygad om att om denna tillströmning av migranter inte hanteras kommer tusentals fler att komma i sommar.

Det är viktigt att vara tydlig från början: den stora majoriteten av de människor som väljer denna väg in i Storbritannien är unga män och ekonomiska migranter. De är inte flyktingar.

Nigel Farage rapporterar hur franska fartyg eskorterar överfulla migrantbåtar så länge de befinner sig på franskt territorium och släpper dem när de har kommit över på brittiskt territorium.

Här är några av de 11 båtar som fördes in till hamnen i Dover i går kväll och i morse med cirka 50 män i stridbar ålder.

Kan man verkligen anse att de har legal rätt att söka asyl i Storbritannien?

Migranterna åker från ett säkert europeiskt land. De lämnar inte ett krig, de kan inte hävda sig vara politiskt förföljda i Frankrike.

Storbritannien borde tvinga tillbaka båtarna till franskt territorium om de vill ha en ändring. Hur många migranter som smugglas över från Frankrike till Storbritannien varje natt går inte att veta, men det är ett ansenligt antal.

Nigel Farage intervjuade nyligen boende i Dover som ser migrantbåtarna komma. När det inte är hög sjö kan det komma upp till femtio båtar per natt.

Priti Patel utsågs till statssekreterare med ansvar för migrationsfrågan den 24 juli 2019. Hon interjvuas här om hur Storbritannien försöker stoppa de illegala migranterna och att de förbereder nya lagar som kan börja gälla så snart Storbritannien lämnar EU och inte längre är bundna av EU:s regler om hur illegala migranter får hanteras.

Hon säger att de kommer att stifta lagar som tar bort pullfaktorer som gör Storbritannien till ett attraktivt land för illegala migranter att söka sig till. De kommer också att ändra sina migrationslagar.

Förra året gjordes 418 arresteringar som ledde till 203 dömda, berättar hon. Hon hävdar att de samarbetar med de franska myndigheterna för att förhindra dessa överfarter.

Nigel Farage såg dock med egna ögon hur den franska marinen eskoterade en migrantbåt över till brittiskt territorium. De hotades av den franska marinen att om de filmade vad som hände så skulle de bli bordade.

Sedan såg han hur den franska marinen lämnade över migranterna till brittiska marinen. Den franska båten försökte blockera synfältet för Farage båt och den brittiska marinen hotade besättningen på båten som Farage färdades på att om de filmade vad som hände så skulle de beslagta deras båt.

Sky news reporter Andy Hughes rapporterade även han idag att han hade sett migratbåtar åtföljda av franska marinen och att den franska marinen inte försökte stoppa dem.

Har denna överlämning av illegala migranter mellan Frankrike och Storbritannien pågått länge?

Den är tydligen är sanktionerad på någon nivå inom den brittiska marinen eller högre upp. Är Storbritannien tvingade av EU?

Under pandemin utgör dessa illegala migranter dessutom en avsevärd smittorisk.

Är den brittiska regeringen inblandad?

Antingen så pågår det en omfattande korruption där delar av den franska och brittiska gränsbevakningen behöver utredas, eller också är den här hanteringen i hemlighet sanktionerad av de brittiska och de franska regeringarna.

De som tjänar på den här hanteringen är de kriminella människosmugglarna. Det enda sättet att stoppa dem på är att stoppa efterfrågan på de här organiserade smuggelresorna genom att återsända varenda migrant som tar sig över Engelska kanalen till Frankrike. Då blir det inte längre en lönsam affärsidé för människosmugglarna och deras medhjälpare att anordna smuggelresorna.

Ska migranterna verkligen stanna i Europa?

Eftersom en mycket liten andel av migranterna enligt EU uppfyller kraven för att få asyl måste ett stort maskineri av utredning av dem verkställas omgående.

Det är en angelägenhet för samtliga EU-länder, och om det inte är något EU tar på fullaste allvar kommer migrationsfrågan att bli EU:s slutliga fall nu när EU dessutom alldeles nyligen visat sig vara fullständigt meningslöst när pandemin slog till.

Detta bör vara EU:s absolut mest prioriterade fråga förutom coronapandemin, där EU fortfarande inte lyckats visa sig vara till någon praktisk nytta för medlemsländerna.

Samtliga migranter i de franska, grekiska och italienska flyktinglägren ska omgående snabbutredas.

Om Frankrikes regering har sanktionerat att deras marinkår hjälper migranternas smugglare över till Storbritannien, så kan det finnas en rationell orsak till det, hur illojalt och omoraliskt det än är. De har enorma problem med migranterna.

Vad kan göras istället för att länderna skyfflar migranter emellan sig?

Väl tillbaka i Frankrike ska migranterna snabbutredas. Lista över säkra länder måste tillämpas och de som kommer från säkra länder ska utvisas omgående. Tar inte hemländerna emot dem vid förfrågan ska EU dra in bistånd och införa handelsblockader. EU besitter många möjligheter som inte har tagits tillvara för att hantera migrationsfrågan.

De cirka tre procent som enligt EU är verkliga migranter bland alla dessa ska sättas i kontrollerade migrantläger. De fördelas sedan efter frivilliga kvoter bland medlemsländerna.

EU har även ansvar för utvisning av de som fått avslag i ett EU-land

De migranter som efter prövning i ett EU-land fått avslag på asylansökan ska sändas tillbaka till ursprungslandet via denna EU-funktion. Eftersom EU har en gemensam yttre gräns och EU-länderna inte har fått stänga sina nationsgränser så är denna fråga ett ansvar för EU att få till, inte varje EU-lands.

Fattiga, förföljda och flyr för sina liv?

Bilden av flyktingar bör revideras. Enligt uppgift har de migranter som åker i dessa migrantbåtar betalat cirka 5000 euro styck.

Det är stora pengar inblandade i den här hanteringen och hur man än tittar på en världskarta så är varken Italien, Grekland, Frankrike eller Storbritannien första säkra land för dessa migranter.