Sveriges väg från nation till del i federationen EU utan demokratisk debatt. Hycklarna i M/KD/C/L/S och MP har röstat för att Sverige ska gå med i Euron.

EU Politik inrikes Politik utrikes

Charlie Weimers, europaparlamentariker för SD:

INGET DUBBELSPEL OM EURON – FOLKET HAR TALAT

Svenska partier hycklar om euron – i Sverige säger de sig respektera folkviljan men idag i Strasbourg röstade moderater, kristdemokrater och januaripartierna, Centern, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för uppmaningar till införande av euron i Sverige.

Vi sverigedemokrater röstade som vanligt mot att skyffla skattemedel till ekonomiskt vanskötta länder.

Visserligen röstade de vänster- och högerliberala partierna mot uppmaningen i en enstaka omröstning med namnupprop. Men denna var först i röstordningen och ledamöterna borde insett att de måste rösta mot hela resolutionen efter att texten antogs – annars ställer de sig bakom kravet på att Sverige skall införa euron.

Tydligen är det inget problem för dessa partier att säga en sak i Sverige och göra en annan i Bryssel och Strasbourg. Betänkandet som flera gånger uppmanar Sverige att införa euron röstades igenom med 452 röster för och 142 röster mot.

? Betänkandet som antogs
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0034_SV.html

? Protokollet över hur ledamöterna röstat (onsdag 12 februari)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/minutes.html

Här visas hur de svenska parlamentarikerna röstat:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0034_EN.html